Bodil Malmsten Lever 01 av Poeten Salvador

Vattna blomman

Bodil Malmsten Lever 01 förklarar

ISymbol för diktsamlingen Bodil Malmsten lever av Poeten Salvador
Vattna blomman,
slokar ledsen.
Ge den vatten
betala skatten räkning,
annars vräkning!
Och ät
sex till åtta
skivor bröd
om dagen
säger lagen.
Medborgare,
Överheten lyda
i sin låda
måste
systrar bröder
om de stöder
Överheten
i sin kamp för egen lycka.

*
Dikten uppläst

Logotype för Poeten Salvador

Hjältinnan i Bodil Malmsten Lever 01, läs mer om henne på Wikipedia.

Poeten Salvador kämpar med pensel och vässad penna