Bodil Malmsten Lever 02 av Poeten Salvador

Start

Bodil Malmsten 02 kan inte tiga

ISymbol för diktsamlingen Bodil Malmsten lever av Poeten Salvador
Till slut
början.
Sörjan sorgen
i korgen botten
över
när Överheten
vispar smeten
slät.
Om du lyder
betyder
det ditt väl.
Sälj din själ
medborgare,
till maktens lilla apa.
Hör den gapa
ut sin order:
Kasta dig på marken
inte lyssna inte lyda varken.

*
Dikten uppläst

Logotype för Poeten Salvador

Hjältinnan i Bodil Malmsten Lever 02, läs mer om henne på Wikipedia.

Poeten Salvador kämpar med pensel och vässad penna