Bodil Malmsten Lever 04 av Poeten Salvador

Order

Bodil Malmsten 04 lyser upp vägen

ISymbol för diktsamlingen Bodil Malmsten lever av Poeten Salvador
Nefertiti
vit i
fejset.
Överheten
själv
välv-
er planer
folk ska motionera
mera.
Medborgare,
jogga flera
gånger varje dag
min lag.
Hellre smal än
LYCKLIG.
Ordern du ska lyda
lätt att tyda.

*
Dikten uppläst

Logotype för Poeten Salvador

Hjältinnan i Bodil Malmsten Lever 04, läs mer om henne på Wikipedia.

Poeten Salvador kämpar med pensel och vässad penna