Bodil Malmsten Lever 06 av Poeten Salvador

Har’u en spänn?

Bodil Malmsten Lever 06 håller tal

ISymbol för diktsamlingen Bodil Malmsten lever av Poeten Salvador
Spara kvittot
lilla vän
redovisa varje spänn!
Medborgare,
Överheten
har skyldighet
de vet
att kontrollera
flera
gånger varje dag
att du har ordningen i portmonnän.
Så spara kvittot
lilla vän
bokför varje spänn!

*
Dikten uppläst

Logotype för Poeten Salvador

Hjältinnan i Bodil Malmsten Lever 06, läs mer om henne på Wikipedia.

Poeten Salvador kämpar med pensel och vässad penna