Bodil Malmsten Lever 07 av Poeten Salvador

Nefertiti

Bodil Malmsten Lever 07 håller låda

ISymbol för diktsamlingen Bodil Malmsten lever av Poeten Salvador
Nefertiti
havande
med Maketaton.
Fadern heter Platon.
Damen
det brinner
när veckopressen finner
sanningen.
Medborgare,
Överheten vill
att du läser noga
lätta lätt på bromsen
knoga
ihop till momsen.

*
Dikten uppläst

Logotype för Poeten Salvador

Hjältinnan i Bodil Malmsten Lever 07, läs mer om henne på Wikipedia.

Poeten Salvador kämpar med pensel och vässad penna