Bodil Malmsten Lever 11 av Poeten Salvador

Berlin

Bodil Malmsten Lever 11 bjuder på praliner

ISymbol för diktsamlingen Bodil Malmsten lever av Poeten Salvador
Weekend fin
i Berlin
med liten dotter
du kan resa bort
om frånvaron är kort.
Medborgare,
Överheten vill veta
var att leta.
Dricks det vin
i Berlin
flygplanet har burit
er i magen
men har ni svurit
trohetsed till lagen?
Den som lyder noga
slipper knoga
dygnet runt.

*
Dikten uppläst

Logotype för Poeten Salvador

Hjältinnan i Bodil Malmsten Lever 11, läs mer om henne på Wikipedia.

Poeten Salvador kämpar med pensel och vässad penna