Bodil Malmsten Lever 17 av Poeten Salvador

Slutord

Bodil Malmsten Lever 17 lirkar fram sanningen

ISymbol för diktsamlingen Bodil Malmsten lever av Poeten Salvador
Prästen slog med katekesen,
resten log i rädsla.
Överheten vinner
sina slag,
hotar oss
med lag.
Medborgare,
ha rena kalsonger
alla gånger!
Om nu Överheten
ville kontrollera
mera.

*
Dikten uppläst

Logotype för Poeten Salvador

Hjältinnan i Bodil Malmsten Lever 17, läs mer om henne på Wikipedia.

Poeten Salvador kämpar med pensel och vässad penna