Diktarkiv 2016 2 Andra kvartalet Brukspoesi

Banner för rubrik

Hitta en dikt

Symbol för poesin i Diktarkiv 2016 2

Diktarkiv 2016 2 innehåller brukspoesin som publicerats på Poeten Salvadors sida Uppvaknande andra kvartalet

Skalla-Grim skriver

Dikterna

* Välj och klicka

RubrikmarkörSjälvbestämmande (Autonomi)

stöter ut sitt höga rop
vi beslutar väl ihop


RubrikmarkörAtt vara till (Existensen)

Att vara i
i sin fantasi


RubrikmarkörLikställd (Jämlikhet)

i nya tider
raseras maktens pyramider


RubrikmarkörLycka (Lydnad)

Min chef är så bra!
Jag lyder var dag


RubrikmarkörVi ser dig (Radiotjänsts jakt)

Att misstro och bevaka
är statens enda raka


RubrikmarkörVart går du? (Utveckling)

kan hitta vägen utan råd?
kanske gör du resan bråd


RubrikmarkörReklam-TV (Reklamens värld)

och köp vad TV prisar
betala det som kvittot visar


RubrikmarkörPolitik för arbete och pengar (Beslutsprocessen)

Arbete, pengar
jag gör mina svängar


RubrikmarkörUtan jag (Fri från lidande)

att leva utan jag
en dag


RubrikmarkörFörsäljare (Prostitution)

Välja
att sälja


RubrikmarkörUnder press (Kvällspressen)

Kvällstidningsjournalistiken
att lura publiken


RubrikmarkörVåldsam jakt (Status)

Jakt
på makt


RubrikmarkörLäraren visar vägen (Skolan)

men kanske var modellen, läraren
ett barn och inte vuxen individ


Om diktarkiv 2016 2

Diktpubliceringen fortsätter i den form den funnit, mest med rimmade verser, men också med haiku och blankvers. Diktarkiv 2016 2 innehåller dikter publicerade från april till juni.

Dikterna

Självbestämmande utgår från autonomi. Det är ungdomens roll att finna självbestämmande. Den vuxnes roll är att utveckla medbestämmande.
   Att vara till tar upp existensen, tillvaron med de tre zonerna fantasi, dröm och verklighet.
   Olikheten mellan mäbnniskor ska bejakas. Men Likställd propagerar för jämlikhet.
   Med ironi framförs tankarna i Lycka. Är näringslivet organiserat utifrån tvånget att lyda?
   Vi ser dig tar upp Radiotjänsts jakt på oskyldiga medborgare. Inte ens Nixtelefon stoppar agenternas häxjakt.
   Utveckling är en av livets meningar, men kan behöva stöd och råd, som Vart går du? tar upp.
   I Reklam-TV häcklas den kommersiella TV:n med sina uppmaningar till köpgalenskap.
   Utveckling är att växa, om ekonomin ska vara levande måste den växa, något som uttrycks i Politik för arbete och pengar
   Buddhismen hävdar att det är existensen av ett jag som leder till lidande. Tesen undersöks i Utan jag
   Försäljare tar upp frågan om konstnärer prostituerar sig när de säljer sina verk.
   Kvällstidningsjournalistiken kritiseras i Under presss
   Statusjakt leder ofrånkomligen till (revir)strider. Ämnet avhandlas i Våldsam jakt
   I Läraren visar vägen diskuteras det alltid heta ämnet skolan.

Poeten Salvador kämpar med pensel och vässad penna