Dikten Blankvers om kultur och skola av Poeten Salvador

Om skolan kunde lära ut att skapa!
Kultur som ämne kräver kunskap om
att skapa, det som praktiskt krävs av den
som vill beträda konstens udda rum.
Att be en aktiv konstutövare
att vara med i undervisningen
och stödja läraren i ämnet skulle
förändra synen på kultur och konst
för ämnet är så underskattat nu.
I dag så kräver företag att de
som söker plats är kreativa jämt,
så låt kulturen blomma ut i skolan!

*
Dikten uppläst

Logotype för Poeten Salvador

Poeten Salvador kämpar med pensel och vässad penna