Dikten Frågan av Poeten Salvador

Frågan
vad jaget är
bär
lågan
som lyser
bot
där mörkret hyser
lidandets rot.
Fråga då,

kan du få
ett svar som ger
så mycket mer!

*
Dikten uppläst

Logotype för Poeten Salvador

Poeten Salvador kämpar med pensel och vässad penna