Dikten Kulturen satsad på av Poeten Salvador

Kultur
med melodierna i dur
är kommunikation
som fungerar.
Ett samhälle som arrangerar
en station,
Kulturarena,
på resan Skaparturen
kan förena
plånboksfrågor
med kulturen.
Konsten eld och lågor.
Konklusionen given,
kulturen bliven
satsad på.
Då, då, då…

*
Dikten uppläst

Logotype för Poeten Salvador

Poeten Salvador kämpar med pensel och vässad penna