Frusen blixt 2019 i Galleri Poeten Salvador

Frusen blixt 2019

Vad är Frusen blixt 2019?

Galleriet innehåller bilder som Poeten Salvador sparade under året. Teckningarna har valts ut att representera de tolv månadernas produktion och därför placerade konstnären dem i Frusen blixt 2019.

Frusen-blixt-2019-06

Bild 1 av 12

Om Frusen blixt

Ett mobilt galleri i sydost reste gärna omkring i regionen för att ordna utställningar i lämpliga lokaler. Utställarna hade döpt sitt företag till Galleri Staffli, och när de ställde ut i Folkets hus i Alvesta visade Poeten Salvador fram sina bilder. En av ägarna döpte då verken till just Frusen blixt.

Om Galleri Poeten Salvador

Förr behövde världen fysiska gallerier för att konstnärerna skulle ha en plats att ställa ut och visa upp sina verk för en publik. I dag däremot är de allra flesta visningarna av bilder digitala.. Även Galleri Poeten Salvador ansluter sig till den genren.

Varför finns då galleriet? En konstnär känner ett starkt inre tryck och behöver därför publicera sig och utjämna skillnaderna mellan det yttre och det inre. Då upplever alltså skaparen av de utställda verken balans mellan insidan och utsidan.

Om konstnären

Han använde länge beteckningen Bengt Tomas när han signerade sina skapelser. Eftersom han gärna sökte helhet och ville binda ihop sin tillvaro började han skriva namnet Poeten Salvador på sina bilder. Som namnet visar är poesi hans huvudsakliga syssla, men måleriet fyller de luckor som uppstår i hans undersökningar och i hans forskning.

Ifall vi betraktar den nya tidens måleri så är det lätt att tro att orden konst och konstig har något gemensamt. Det är helt rätt tänkt. Den kände amerikanske psykologen Rollo May visade att sjukdomar uppstår i utvecklingens front, men också att kulturen finns just där det nya bryter fram. Och det som är nytt kan vara svårt att förstå så att vi sätter etiketten märkligt på det. Att konst och konstig kan höra ihop är således naturligt. Eftersom nyheter är en färskvara så vänjer publiken sig strax med nymodigheterna så att tiden drar bort etiketten med ordet konstig.

Poeten Salvador kämpar med pensel och vässad penna