Galleri Bengt Tomas

Ägaren av Galleri Bengt Tomas

Banner för rubrik

Tavlor på försök

Galleri Bengt Tomas med bilder ur gömmorna
Skalla-Grim skriver

En bildsamling

* Välj och klicka

Fler bilder i Nya Bildarkivet

Skalla-Grim skriver

OM konst

Ordet konst härrör ur ordet kunna. Ursprungligen var konstnären var en person som kunde sitt hantverk. Hen kunde då skapa en upplevelse. Nu har konst glidit över till att fokusera på upplevelsen.

Vad är konst?

En soluppgång kan vara vacker, men den är inte konst. Konst måste vara skapad.
   Hantverk görs i serier, så den räknas därför inte som konst. Konstverk måste vara unika.
   Reklam syftar till att informera eller sälja. Den kan vara bildmässigt intressant men ett konstverk har som mål att ge en upplevelse.
   Konst är alltså en skapad unik upplevelse.

Konstverkets innehåll

En bild byggs upp av form och färg. Den franska konstnärinnan Daniéle Flahault har sagt: “Det finns ingen färg utan form, det finns ingen form utan färg”.
   Somliga konstnärer koncentrerar sig på formen. Ett exempel är Stina Wollter.
   Andra har färg som huvudämne. Två kända målare är Sigrid Hjertén och Ivan Ivarson.

Färg

Färg är människans tolkning av ett ljusknippes kvantitet och kvalitet.
   Svart är ingen färg. Svart indikerar att ögat inte tar emot något ljus.
   De riktiga färgerna beskrivs av tre data, nyans, ljushet och intensitet.

Färg och logik

Svart är ingen färg och kan tillskrivas värdet 0. Analogt kan riktiga färger tillskrivas värdet 1. En bild kan därför byggas upp av nollor och ettor. Noll svarar mot det logiska värdet falsk, ett mot sann. Man kan därför skapa en bild som är ett logiskt mönster.

Bild och språk

Ett ord refererar till en bild. Genom att konstruera rebusar av ordens bilder och den logik som färgerna har kan man skapa bilder som visar upp språket.

Galleri Bengt Tomas

På Galleri Bengt Tomas hoppas konstnären att få visa teorierna omsatta i praktiken.

Poeten Salvador kämpar med pensel och vässad penna