Poeten Salvador kämpar med pensel och vässad penna