Nybörjare 07 – Titellös – Poeten Salvador

Illustration av dikt 7 i Nybörjare

En vers är gjord
av ord.
Den bärs av takt.
Den har en ton.
Den leder över bron
där lyckan står på vakt.

Smålandsposten 12 januari 2006

*
Dikten uppläst

Logotype för Poeten Salvador

Poeten Salvador kämpar med pensel och vässad penna