Taggarkiv Akvarell

Banner för rubrik

Hitta inlägget

Taggarkiv Akvarell visar vilka inlägg som taggen pekar ut
Skalla-Grim skriver

Inläggen

* Välj och klicka

1. Konst

Taggarkiv akvarell till Kulturgryning 2

Är bilden Frihet 1 ett konstnärligt verk? En insändare reder ut vad konst är i Kulturgryning 2.

2. Musik

Taggarkiv akvarell till Kulturgryning 3

Hör bild och musik ihop? Verket Frihet 12 har kallats musik. Musik är grunden för en berättelse i Kulturgryning 3.

3. Litteratur

Taggarkiv akvarell till Kulturgryning 4

Litteratur handlar om ord, men också bilder kan vara avbildningar av språkliga begrepp. Taggarkiv akvarell pekar på bilden Mål 2 i Kulturgryning 4.

4. Kulturgryning

Taggarkiv akvarell till Kulturgryning 5

Själva meningen med projektet Kulturgryning. Hur oberoende av omvärlden är en nätförfattare? Frågan får kanske svar i målningen Frihet 3 i Kulturgryning 5.

5. Poesi

Taggarkiv akvarell till Kulturgryning 6

Poesi uppstår när verkets mening är verket själv. En bild kan vara poesi. Bilden Himmel vill vara poesi och finns på Kulturgryning 6.

6. Fängelse

Taggarkiv akvarell till Kulturgryning 9

En bild kan vara fängslande. Den kan vara intressant, den kan vara ett tvång för konstnären. Taggarkiv akvarell pekar på Kärleken 4 i Kulturgryning 9.

7. TV

Taggarkiv akvarell till Kulturgryning 10

TV är ett bildmedium, men vilket är intressantast, TV-skärmen eller bilder gjorda av konstnärer?. Studium 8 finns på Kulturgryning 10.

8. Asocial

Taggarkiv akvarell till Kulturgryning 11

Konstnärer är enligt schablonbilden utanför det vanliga samhället. Är Vecka 1 asocial? Den finns på Kulturgryning 11.

9. Torka

Taggarkiv akvarell till Kulturgryning 14

En öken signalerar torka. Tvingas konstnärer ut i öknen med idétorka ibland? Inspirationen fanns i alla fall till Vecka 4 på Kulturgryning 14.

10. Nirvana

Taggarkiv akvarell i Kulturgryning 15

Många söker nirvana, men få har grepp om ordet. Det kanske förklaras bättre av en bild. Finns det något spår av Nirvana i bilden Vecka 5 på Kulturgryning 15.

11. Konst

Taggarkiv akvarell till Kulturgryning 19

Det finns många konstnärer, men få kan förklara vad konst är. Är Vecka 9 konst?. Den finns på Kulturgryning 19.

12. Tillvaron

Taggarkiv akvarell till Kulturgryning 25

Tillvaron består av fantasi, dröm och verklighet. En konstnäre måste både finnas i och avbilda de tre zonerna. Hur är det med bilden “Vecka 15”? Taggarkiv akvarell pekar på Kulturgryning 25.

Poeten Salvador kämpar med pensel och vässad penna