Taggarkiv Artikel

Banner för rubrik

Taggarkiv Artikel

visar vilka blogginlägg som taggats med ordet artikel

* Klicka på inlägg

1. Schrödingers kisse

Taggarkiv artikel till Kulturgryning 18

Många anser att fysik är krångligt och har svårt att förstå den. Den moderna fysiken är svår att förstå också för professionella fysiker. Problemet med Schrödingers katt tas upp i Kulturgryning 18.

2. Vad är konst?

Taggarkiv artikel till Kulturgryning 19

Konstnärerna är många, men ingen verkar kunna tala om vad konst är. Taggarkiv artikel pekar på en undersökning av konst i Kulturgryning 19.


3. Med papper och penna

Taggarkiv artikel till Kulturgryning 20

Många vill skriva och jag är en av dem. Min historia och mina tvivel i en text om mig själv. Publicerad i Kulturgryning 20.

4. Kärlek och aggressivitet

Taggarkiv artikel till Kulturgryning 21

Freud var en stor tänkare, men han lyckades inte alltid ordna sina tankar i system. Ett förslag till hur drifterna ska beskrivas ges i Kulturgryning 21.

5. Höghastighet

Taggarkiv artikel till Kulturgryning 22
Kulturutövande kräver tillgång till högre tankeförmågor, dessa skadas av stress. Konstnärer stressas ofta av ekonomiska bekymmer. Begreppet undersöks i Kulturgryning 22.

6. Tre faser

Taggarkiv artikel till Kulturgryning 29

“Jag” är ett av de vanligaste orden, men vad menas med det? Taggarkiv artikel pekar på en undersökning i Kulturgryning 29.

7. Storhetsvansinne

Taggarkiv artikel till Kulturgryning 32

Är det storhetsvansinne att ha ett starkt jag? Inom buddhismen strävar man efter att uppleva jaglöshet. En diskussion förs i Kulturgryning 32.

8. Sälja sig själv

Taggarkiv artikel till Kulturgryning 33 width=

Sexhandel är problematisk, tillåten i en del länder, förbjuden i andra. Om prostitution är att sälja sig själv, så är alla arbetstagare prostituerade. En vidare utredning görs i Kulturgryning 33.

9. Grund

Taggarkiv Artikel till Kulturgryning 51

Allt levande vill utvecklas. Ett levande samhälle vill växa. Att kulturen är grunden för ett samhälle i tillväxt visas på Kulturgryning 51.

10. Meditation

Taggarkiv Artikel till Kulturgryning 64

Hur man genom övning uppnår ett mästerskap finns noga undersökt. Träningen kan beskrivas som meditation, Ämnet betraktas på Kulturgryning 64.

Poeten Salvador kämpar med pensel och vässad penna