Taggarkiv Avbildning

Banner för rubrik

Hitta inlägget

Taggarkiv Avbildning visar vilka inlägg som taggen pekar ut
Skalla-Grim skriver

Inläggen

* Välj och klicka

1. Språket

Taggarkiv avbildning till Kulturgryning 37

Både konkret och abstrakt konst är avbildande. Den abstrakta konsten avbildar just abstrakta motiv. Ett sådant är språkets psykiska aspekt som är motiv på bilden på Kulturgryning 37.

2. Färg

Taggarkiv avbildning till Kulturgryning 45

En abstrakt bild avbildar ett abstrakt motiv. Då är färger mycket användbara för att ge motivet gestalt. Taggarkiv Avbildning pekar på ett försök på Kulturgryning 45

3. Ansvar

Taggarkiv Avbildning till Kulturgryning 55

Som vuxen måste också konstnären ta del av samhällsansvaret. En bild är en bild. Kan den påverka? Ett försök med akvarellen “Poeten Salvador 11” på Kulturgryning 55.

4. Egentligen konst

Taggarkiv Avbildning till Kulturgryning 65

Vad är konst? Ämnet är ompratat. Ett praktiskt exempel i form av bilden Plan 1 finns på Kulturgryning 65.

5. Namnteckning och verk

Taggarkiv Avbildning till Kulturgryning 76

Är osignerade bilder värda något eller är det konstnärens namnteckning som skapar värdet? En signerad bild på Kulturgryning 76.

Poeten Salvador kämpar med pensel och vässad penna