Taggarkiv Avhandling

Banner för rubrik

Hitta inlägget

Taggarkiv Avhandling visar vilka inlägg som taggen pekar ut
Skalla-Grim skriver

Inläggen

* Välj och klicka

1. Poetik

Taggarkiv avhandling till Kulturgryning 40

Vad poesi är vet väl ingen. Hur en dikt kan skrivas vet fler. Ett försök till poetik på Kulturgryning 40.

2. Samla frimärken

Taggarkiv Avhandling till Kulturgryning 48

Alla behöver en hobby. Att samla frimärken är en, och den kan leda till ytterligare aktiviteter. Som att skriva en avhandling om ämnet. Här på Kulturgryning 48.

3. Makt och frihet

Taggarkiv Avhandling till Kulturgryning 58

Det kan vara svårt att skilja mellan makt och frihet. Politiker ropar ofta på frihet, men i själva verket vill de ha makt. En avhandling på Kulturgryning 58.

4. Konst för barn

Taggarkiv Avhandling till Kulturgryning 69

För kulturens framtid är det viktigt att redan barnen kommer i kontakt med konsten, Vad måste man tänka på? Vad bidrar barnen med? En undersökning på Kulturgryning 69.

Poeten Salvador kämpar med pensel och vässad penna