Taggarkiv Berättelse

Banner för rubrik

Hitta inlägget

Taggarkiv Berättelse visar vilka inlägg som taggen pekar ut
Skalla-Grim skriver

Inläggen

* Välj och klicka

1. Musikminne

Taggarkiv berättelse till Kulturgryning 3

Musik lockar.Min bana sträcker sig från rån blockflöjtsspelandet i skolan till insikten att musik till en stor del handlar om pengar. Med berättarlust i Kulturgryning 3.

2. Litteratur

Taggarkiv berättelse till Kulturgryning 4

Böcker blev tidigt viktiga. De väcker ofta filosofiska tankar. Tagg arkiv berättelser pekar ut min väg till litteraturen i Kulturgryning 4.

3. Poesi

Taggarkiv berättelse till Kulturgryning 6

Jag kallar mig Poeten Salvador utan att veta vad poesi är. Kunskapen om ämnet saknas, men jag känner min väg in i poesin. Den finns registrerad i Kulturgryning 6.

4. Ketchup

Taggarkiv berättelse till Kulturgryning 8

Om ketchup är en krdda eller en sås vet jag inte, men den har spelat en roll. En berättelse i Kulturgryning 8.

5. Fängelse

Taggarkiv berättelse till Kulturgryning 9

Den som söker frihet kan omedvetet söka ofrihet. Ett stycke om uppkomsten av fångenskap. Finns att läsa i Kulturgryning 9.

6. Kontroll

Taggarkiv berättelse till Kulturgryning 17

Om hur behovet av kontroll kan bli ett problem och att det kan lösas. Kanske med professionell hjälp. Taggarkiv berättelse visar vägen till Kulturgryning 17.

7. Skriva

Taggarkiv berättelse till Kulturgryning 20

Att skriva. Min historia. Att författare ofta kastas mellan hopp och förtvivlan demonstreras i Kulturgryning 20.

8. Kollega

Taggarkiv berättelse till Kulturgryning 27

Novell om strömmar i samhället. Allvar blandas med en gnutta humor. Text på Kulturgryning 27.

9. Reklam-TV

Taggarkiv berättelse till Kulturgryning 30

Ett stycke om hur reklam-TV fungerar med en aning kritisk inställning. Med humor? Novellen finns på Kulturgryning 30

.

Poeten Salvador kämpar med pensel och vässad penna