Taggarkiv Bild

Banner för rubrik

Hitta inlägget

Taggarkiv Bild visar vilka inlägg som taggen pekar ut
Skalla-Grim skriver

Inläggen

* Välj och klicka

1. Sjukdom

Taggarkiv Bild till Kulturgryning 7

Sjukdom är obalans. Kanske kan kärleken bota det sjuka. Bilden Kärleken 4 vill bota på Kulturgryning 7.

2. Ketchup

Taggarkiv bild till Kulturgryning 8

Ketchup kryddar maten. Ett konstverk kan krydda tillvaron. Bilden Fråga 1 visas på Kulturgryning 8.

3. Schizofreni

Taggarkiv bild till Kulturgryning 12

Om konstnären är schizonfren blir också bilden då schizofren? En bild bär ett medvetande. Är detta kluvet i bilden Vecka 2 på Kulturgryning 12.

4. Utveckling

Taggarkiv bild till Kulturgryning 13

Utveckling är en drift hos allt levande. Att måla utvecklar konstnären. Utvecklas betraktaren av verket som Taggarkiv bild pekar ut på Kulturgryning 13.

5. Torka

Taggarkiv bild till Kulturgryning 14

Torka för en konstnär är brist på idéer. Det fanns uppslag när konstnären målade Vecka 4 som presenteras på Kulturgryning 14.

6. Kontakt

Taggarkiv bild till Kulturgryning 16

Ett konstverk är kontaktyta mellan betraktare och konstnär. Har bilden Vecka 6 kontaktförmåga? Den finns på Kulturgryning 16.

7. Kontroll

Taggarkiv bild till Kulturgryning 17

Kontrollerar konstnären bilden eller bilden konstnären? Bilden Vecka 7 är ett verk som målats utan djupare funderingar. Finns på Kulturgryning 17.

8. Konst

Taggarkiv akvarell till Kulturgryning 18

Fysik handlar om det materiella. Ett konstverk har materia och borde då styras av fysik. Ämnet är ofta svårbegripligt. Går det att förstå “Vecka 8” på Kulturgryning 18.

9. Skriva

Taggarkiv akvarell till Kulturgryning 20

Att skriva avbildar verkligheten med ord, men en bild lär säga mer än tusen ord. Hur fullspäckad är bilden Vecka 10 på Kulturgryning 20.

10. Freud

Taggarkiv bild till Kulturgryning 21

Freud var mycket intresserad av drömmar, bildströmmar. Verket Inåt 11 har motsvarigheter i både drömmen och verkligheten. Den kan ses på Kulturgryning 21.

11. Stress

Taggarkiv bild till Kulturgryning 22

Stress orsakar ofta slarv. Bilden Vecka 12 är målad i lugn och ro. Smittar det av sig på betraktaren? Verket finns på Kulturgryning 22.

12. Prostitution

Taggarkiv bild till Kulturgryning 33

Prostitution är att sälja sex, men allt skapande är omvandlad sexualdrift. Är bilden plan 6 ett verk av en prostituerad? Taggarkiv bild visar vägen till Kulturgryning 33.

Poeten Salvador kämpar med pensel och vässad penna