Taggarkiv Bilddikt

Banner för rubrik

Hitta inlägget

Taggarkiv Bilddikt visar vilka inlägg som taggen pekar ut
Skalla-Grim skriver

Inläggen

* Välj och klicka

1. Statusföremål

Taggarkiv statusföremål till Kulturgryning 35

Vilket föremål som visar en persons status växlar från person till person. För konstnärerna kan bilderna ge status. En poetisk bild på Kulturgryning 35.

2. Posten

Taggarkiv posten till Kulturgryning 41

En bild skickad med post kan tolkas som reklam eller ett kärleksbrev. Det kan vara en betald bild som byter ägare. Bildförsök på Kulturgryning 41.

3. Grund

Taggarkiv Bilddikt till Kulturgryning 51

En rik kultur är grunden för samhällets utveckling. Konst är en av grundstenarna i kulturbygget. Ett bildförsök på Kulturgryning 51.

4. Skandha

Taggarkiv Bilddikt till Kulturgryning 62

Konstnären är otvivelaktigt ett jag. Är varje konstverk en avbildning av konstnären själv? Jaget sägs vara tillfälligt och beskrivs av begreppet skandha. Bilden Poeten Salvador 1 är kanske en ögonblicksbild. Den finns på Kulturgryning 62.

5. Konstens indelning

Taggarkiv Bilddikt till Kulturgryning 62

En mänsklig betraktare vill gärna sätta en etikett på den bild hen studerar. Vad är detta? Är det möjligt att klistra en etikett på bilden Poeten Salvador på Kulturgryning 72?

6. Samband

Taggarkiv Bilddikt till Kulturgryning 82

En bild är kontaktyta mellan publiken betraktaren och konstnären, en mötesplats. Akvarellen “Plan 4” är öppen för möten. Taggarkiv Bilddikt pekar på Kulturgryning 82.

Poeten Salvador kämpar med pensel och vässad penna