Taggarkiv Diktalster

Banner för rubrik

Hitta inlägget

Taggarkiv Diktalster visar vilka inlägg som taggen pekar ut
Skalla-Grim skriver

Inläggen

* Välj och klicka

1. Fantasin

Taggarkiv diktalster till Kulturgryning 39

Några ord i dkrform om fantasi och fantasins betydelse. Både skrivet och högläst på Kulturgryning 39.

2. Färg

Taggarkiv diktalster till Kulturgryning 45

Poesi är en sammansmältning av ord, bild och musik. Den har färg. Ett rimmat och inläst försök på Kulturgryning 45.

3. Jag skriver

Taggarkiv Diktalster till Kulturgryning 52

Poeten kan skriva om skrivandet, och dikt får ofta sina musikaliska kvalitëer genom rim och rytm. En rimmad och både skriven och inläst dikt på Kulturgryning 52

4. Egentligen konst

Taggarkiv Diktalster till Kulturgryning 65

Vad är konst? Ämnet har behandlats i både prosa och lyrik. En rimmad dikt finns nerskriven och inläst på ljudspelare på Kulturgryning 65.

5. Konstens indelning

Taggarkiv Diktalster till Kulturgryning 65

Diskussion kan föras både med prosa och med lyrik. En inläst och skriven rimmad vers om ämnet konstens indelning på Kulturgryning 72.

6. Samband

Taggarkiv Diktalster till Kulturgryning 82

Kontakten är betydelsefull och bör noga analyseras. Dikten “Höra samman” är rimmad och inläst på ljudspelare, och tar upp ämnet. Taggarkiv Diktalster pekar på Kulturgryning 82.

Poeten Salvador kämpar med pensel och vässad penna