Taggarkiv Diskussion

Banner för rubrik

Hitta inlägget

Taggarkiv Diskussion visar vilka inlägg som taggen pekar ut
Skalla-Grim skriver

Inläggen

* Välj och klicka

1. Statusföremål

Taggarkiv Diskussion till Kulturgryning 35

En undersökning av status och statusföremål ur biologisk aspekt. En diskussion på Kulturgryning 35.

2. Posten

Taggarkiv statusföremål till Kulturgryning 41

Samhället har viktiga grundfunktioner. En av dessa är att möjliggöra postgång. Men finns Posten? Om den finns, fungerar den? Taggarkiv Diskussion pekar på Kulturgryning 41.

3.Intelligens

Taggarkiv Diskussion till Kulturgryning 49

Diskussion, även om det läggs fram som ovedersägliga fakta, om vad intelligens är och vilka nackdelar den kan ha. Framlagd på Kulturgryning 49.

4. Ansvar

Taggarkiv Diskussion till Kulturgryning 55

Den vuxnes roll är att ta ansvar. För att vara en vuxen samhällsmedborgare måste man vara med och ta ansvar för det gemensamma. En diskussion om kultur och frid i samhället, på Kulturgryning 55.

5. Skandha

Taggarkiv Diskussion till Kulturgryning 62

Jag är ett enkelt ord att använda, men det är svårt att förstå. Buddhisterna förklarar att jaget är i ständig förändring och använder begreppet skandha. Ordet diskuteras på Kulturgryning 62.

6. Konstens indelning

Taggarkiv Diskussion till Kulturgryning 62

Hjärnan är lat och vill spara energi, så vi sätter etiketter på händelser och saker. Konst delas då in i olika fack. Några möjligheter på möjliga etiketter är mera vanliga. Taggarkiv Diskussion pekar på Kulturgryning 72.

7. Miljöpartiet

Taggarkiv Diskussion till Kulturgryning 83

Politik är ett komplicerat ämne. Desto enjlare är det att se att miljöpartiet förnyade politiken. Nu har det börjat gå baklänges in i det gamla. Handlingen undersöks på Kulturgryning 83.

Poeten Salvador kämpar med pensel och vässad penna