Taggarkiv Haiku

Banner för rubrik

Hitta inlägget

Taggarkiv Haiku visar vilka inlägg som taggen pekar ut
Skalla-Grim skriver

Inläggen

* Välj och klicka

1. Kultur

Taggarkiv haiku till Kulturgryning 1

Haiku uttalas hajkuuu och är ett versslag med ursprung i Japan. Det är ett vanligt bundet versslag. En haiku finns på Kulturgryning 1.

2. Språket

Taggarkiv haiku till Kulturgryning 37

Kultur bygger på språket. Tre haikudikter med anknytning till kultur på Kulturgryning 37.

3. Dåligt humör

Taggarkiv haiku till Kulturgryning 43

Med Japan förknippas ofta ett milt temperament. Haikukommer ursprungligen från Japan. Ändå utpekas dåligt humör på Kulturgryning 43.

4. Ansvar

Taggarkiv Haiku till Kulturgryning 55

Att ta samhällsansvar kan vara att ta del av samhällsdebatten. Det kan ske med skriftliga inlägg i insändarform men också vara dikter. “Tre haikudikter III” på Kulturgryning 55.

5. Meditation

Taggarkiv Haiku till Kulturgryning 64

Talang utvecklas genom övning med meditativ sinnesstämning. Haiku är en diktform. Här är tre haikudiktersom beskriver meditationens tre aspekter. Artikeln publiceras på Kulturgryning 64.

Poeten Salvador kämpar med pensel och vässad penna