Taggarkiv Konst

Banner för rubrik

Hitta inlägget

Taggarkiv Konst visar vilka inlägg som taggen pekar ut
Skalla-Grim skriver

Inläggen

* Välj och klicka

1. Utveckling

Taggarkiv konst till Kulturgryning 23

Liv strävar att utvecklas. Terapi är hjälp till utveckling. Måleriet kan verka som konstnärens terapi. Ett exempel på Kulturgryning 23.

2. Jämlikhet

Taggarkiv konst till Kulturgryning 26

Ett ojämlikt samhälle blir ofrånkomligt våldsamt. Konst verkar inte genom våld. Taggarkiv konst pekar på Kulturgryning 26.

3. Kollega

Taggarkiv konst till Kulturgryning 27

Konstnärer sägs sträva efter självbestämmande och det kan vara svårt att fungera med en kollega. Är bilden konstnärens kollega? Ett försök till svar finns på Kulturgryning 27.

4. Reklam-TV

Taggarkiv konst till Kulturgryning 30

TV handlar om bilder, speciellt uttänkta är reklamsändningarnas annonser.En konstnärlig bikd behöver inte sälja. Hur skiljer sig konst från annonser? Ett exempel på Kulturgryning 30.

5. Kvällspress

Taggarkiv konst till Kulturgryning 34

Kvällspressens dragningskraft bygger till stor del på bilder. Ett konstverk kan vara bra men behöver inte passa på en tidningssida.. Bild på Kulturgryning 34.

6. Organisation

Taggarkiv Konst till Kulturgryning 47

Konst är en organisation av konstnärens idéer. En bild som bygger på färg på Kulturgryning 47.

7. Psykologi

Taggarkiv Konst till Kulturgryning 57

Konst manifesteras materiellt, men bakom skapandet finns konstnärens immateriella psykologi, och kunskapen om hur publiken fungerar mentalt. Taggarkiv Konst pekar ut bilden “Poeten Salvador 12” på Kulturgryning 57.

8. Du har TV

Taggarkiv Konst till Kulturgryning 68

En TV brukar vara lätt att känna igen, men i sin jakt för att få sälja licenser vet man inte hur Radiotjänst resonerar. Är bilden Han 1 en bild eller en TV? Presenteras på Kulturgryning 68.

9. Sofia Karlsson

Taggarkiv Konst till Kulturgryning 78

Sofia Karlsson är en känd sångerska. Om hon också är konstnär vet jag inte, men hon målar i toner. Finns det någon likhet mellan Sofia Karlssons musik och bilden på Kulturgryning 78?

Poeten Salvador kämpar med pensel och vässad penna