Taggarkiv Lyrik

Banner för rubrik

Hitta inlägget

Taggarkiv Lyrik visar vilka inlägg som taggen pekar ut
Skalla-Grim skriver

Inläggen

* Välj och klicka

1. Fängelse

Taggarkiv lyrik till Kulturgryning 9

Om man måste skriva lyrik är det ett fängelse. Samtidigt kan det vara en befrielse. Ett verk på Kulturgryning 9.

2. Radiotjänst

Taggarkiv lyrik till Kulturgryning 28 width=

Radiotjänst är motsatsen till lyrikens frihet, en samling spionerande administratörer. Ett fritagningsförsök på Kulturgryning 28.

3. Storhetsvansinne

Taggarkiv lyrik till Kulturgryning 32

Är det storhetsvansinne att tro att man kan skriva lyrik. Taggarkiv Lyrik pekar på ett försiktigt försök på Kulturgryning 32.

4. Kvällspress

Taggarkiv lyrik till Kulturgryning 34

Kvällspressen uttrycker sig utan lyriska finesser. Den som föredrar lyriken finner ett alster på Kulturgryning 34.

5. Organisation

Taggarkiv Lyrik till Kulturgryning 47

En dikt är mer organiserad än prosa. Poeten måste bestämma hur orden och de enskilda raderna ska utformas. En inläst rimmad bruksvers på Kulturgryning 47.

6. Psykologi

Taggarkiv Lyrik till Kulturgryning 57

Tankar om psykologi kan presenteras som både sakprosa och lyrik. Poesin kan koppla ihop tanke med känsla. En rimmad och inläst vers på Kulturgryning 57.

7. Arenor

Taggarkiv Lyrik till Kulturgryning 67

Ämnen kan beskrivas eller diskuteras med olika uttrycksformer. Här bepratas kultur och samhälle i en dikt presenterad på Kulturgryning 67.

8. Tvärsula

Taggarkiv Lyrik till Kulturgryning 67

En text kan skrivas som prosa eller lyrik. En text om tvärsula författad som rimmad dikt presenteras både skriven och uppläst på Kulturgryning 77.

Poeten Salvador kämpar med pensel och vässad penna