Taggarkiv Rim

Banner för rubrik

Hitta inlägget

Taggarkiv Rim visar vilka inlägg som taggen pekar ut
Skalla-Grim skriver

Inläggen

* Välj och klicka

1. Litteratur

Taggarkiv rim till Kulturgryning 4

Litteraturen började förmodligen med dikter. Förr var de gärna rimmade. Ett försök att bygga vidare på det gamla finns på Kulturgryning 4.

2. Kulturgryning

Taggarkiv rim till Kulturgryning 5

Poesi är kultur. En poet ska kunna rimma även om hen inte använder det, det tillhör hantverkskunnandet. Ett rimförsök på Kulturgryning 5.

3. Poesi

Taggarkiv rim till Kulturgryning 6

Vad poesi är är svårbesvarat, men text som är rimmad klassas gärna som poesi. Taggarkiv Rim pekar på Kulturgryning 6.

4. Sjukdom

Taggarkiv rim till Kulturgryning 7

Ohälsa och sjukdom är inte samma sak. Man kan ha hälsa fast man är sjuk. Hälsa är balans. Finns det jämvikt i dikten på Kulturgryning 7?

5. Asocial

Taggarkiv rim till Kulturgryning n

Poeter anses ofta asociala. Genom att rimma kan hen klassas som normal och acceptabel. Ett försök på Kulturgryning 11.

6. Schizofreni

Taggarkiv rim till Kulturgryning 12

Om en dikt är kluven utan sammanhang är den schizofren. Hur är det med den rimmade versen på Kulturgryning 12?

7. Utveckling

Taggarkiv rim till Kulturgryning 13

Utveckling är livets mening, tanken bakom. Trots att det inte finns någon tanke bakom utvecklar kanske dikten på Kulturgryning 13.

8. Torka

Taggarkiv rim till Kulturgryning 14

Idétorka är poetens fiende. Det fanns uppslag till alstret på Kulturgryning 14.

9. Nirvana

Taggarkiv rim till Kulturgryning 15

Nirvana är stillhet. En dikt bör ha en punkt av stillhet. En strävan på Kulturgryning 15.

10. Kontakt

Taggarkiv rim till Kulturgryning 16

Dikter samspelar med läsaren. Då behövs kontakt. Kanske är rim en metod att skapa kontakt. Vers på Kulturgryning 16.

11. Kontroll

Taggarkiv rim till Kulturgryning 17

Vem har konstroll, dikten eller diktaren? Rim kan växa fram ur okända källor, som i verket på Kulturgryning 17.

12. Konst

Taggarkiv rim till Kulturgryning 19

Dikt verkar med bilder, konst. Rim har med musik att göra. Finns det ett allkonstverk i alstret på Kulturgryning 19.

13. Skriva

Taggarkiv rim till Kulturgryning 20

Vissa dras att skriva. Vissa skribenter drivs att rimma. Trots den okända anledningen rimmas versen på Kulturgryning 20.

14. Freud

Taggarkiv rim till Kulturgryning 21

Freud hade djupa tankar om mycket, men kunde han analysera rimmets funktion? Oavsett mekanism rimmas versen på Kulturgryning 21.

15. Stress

Taggarkiv rim till Kulturgryning 22

I poesin kan finnas ett moment av ro. Rim kan fungera som musik. Hörs några lugnande tonen i verket på Kulturgryning 22.

Poeten Salvador kämpar med pensel och vässad penna