Taggarkiv Rimlekar

Banner för rubrik

Hitta inlägget

Taggarkiv Rimlekar visar vilka inlägg som taggen pekar ut
Skalla-Grim skriver

Inläggen

* Välj och klicka

1. Brottsling

Taggarkiv rimlekar till Kulturgryning 38

Brottslighet är allvarligt. Men en dikt om ämnet blir lekfull när den rimmas. Dikten är både skriven och inläst på Kulturgryning 38.

2. Kärlek

Taggarkiv Rimlekar till Kulturgryning 44

Att älska någon är ett av de vanligaste motiven i diktskrivning. Här handlar den rimmade versen mer om kärleken själv. Taggarkiv Rimlekar pekar på Kulturgryning 44.

3. Grund

Taggarkiv Rimlekar till Kulturgryning 51

Kulturen är en grund i ett samhälle som utvecklas. Litteraturen har sin grund i poesin, och rim är en grund för diktkonsten. En rimmad vers, skriven och uppläst med poetens röst, på Kulturgryning 51.

4. Buddha

Taggarkiv Rimlekar till Kulturgryning 61

Texter om andliga vägar beskrivs både av sakprosa och dikter. Det centrala begreppet “jag” i buddhismen diskuteras med en rimmad och uppläst vers på Kulturgryning 61.

5. Fysikaliska universum

Taggarkiv Rimlekar till Kulturgryning 70

Texter om den fysiska världen brukar man skriva med sakprosa. Men man kan också försöka beskriva världen struktur med dikt. Till det fyrdimensionella rummet kan läggas en dimension som byggs av fakta. Den rimmade och uppläsat versen “Femte dimensionen” diskuterar Kulturgryning 70

6. Sofia Karsson

Taggarkiv Rimlekar till Kulturgryning 78

Sofia Karlsson är i sitt utövande av musik också noggrann med texterna. Visor har nära anknytning till poesi. Två korta dikter om hennes sång på Kulturgryning 78.

Poeten Salvador kämpar med pensel och vässad penna