Taggarkiv Vers

Banner för rubrik

Hitta inlägget

Taggarkiv Vers visar vilka inlägg som taggen pekar ut
Skalla-Grim skriver

Inläggen

* Välj och klicka

1. Autonomi

Taggarkiv vers till Kulturgryning 24

Målet är medbestämmande. Vägen går via lydnad och självbestämmande. Ämnet behandlas i en vers på Kulturgryning 24.

2. Tillvaron

Taggarkiv vers till Kulturgryning 25

Tillvaron består av fantasi, dröm och verklighet. En vers visar fram delarna. Taggarkiv vers pekar på Kulturgryning 25.

3. Min biografi

Taggarkiv Vers till Kulturgryning 46

Verser handlar ofta om diktaren själv. Några rimmade och inlästa rader på Kulturgryning 46.

4. Yttrandefrihet

Taggarkiv Vers till Kulturgryning 56

Yttrandefrihet kan leda till skrivna inlägg. De kan vara både insändare och dikter. Här en rimmad uppläst vers på Kulturgryning 56.

4. Drifter

Taggarkiv Vers till Kulturgryning 66

Sigmund Freud diskuterade drifterna men kom inte fram till någon hållbar modell. Ämnet undersöks i form av en rimmad vers som finns nerskriven och uppläst på Kulturgryning 66?

5. Namnteckning och verk

Taggarkiv Vers till Kulturgryning 76

En diskussion förs oftast på prosa, men det är möjligt att utreda också i dikter. Rn skriven rimmad och uppläst vers om begreppet konst finns på Kulturgryning 76.

Poeten Salvador kämpar med pensel och vässad penna