Tillfälle att undersöka dikter inlevda i Werner Aspenström

Dikter i Aspenströms anda av Poeten Salvador att undersöka

Läs om Werner och dig själv när du vill undersöka dikter i Aspenströms anda

Dikterna börjar publiceras 28 januari 2021

1 Svart regnkappa

Vad som helst kan användas som symbol, och därför kan kategorin regnplagg tillhöra symbolvärlden. Dikten Svart regnkappa visar med titeln vad som agerar huvudroll

2 Röd hatt

Dikten Röd hatt handlar om en starkt färgad huvudbonad, men ger däremot inga ledtrådar alls till hur en läsare av versen tolkar eller bör tolka symbolen

3 Tango

Att läsa den kända poeten Werner Aspenströms verk skapar en lust att skriva i hans anda, och därför kom dikten Tango till. Versen är både skriven och uppläst

4 Ansiktsbarn

Dikten Ansiktsbarn är i förebilden Werner Aspenströms anda och innehåller därför absurda bilder. Men versen vill ändå vara tydlig i språket

Illustration av Werner Aspenströms lyrik

5 Vi vadar

Skulle människorna vara lyckligare om det istället för hård asfalt låg gräs på trottoarerna? Dikten vi vadar lägger fram en smula absurd stadsscen

6 Vi tittar

Dikten Vi tittar försöker se med poeten Werner Aspenströms ögon och kan därför vara svår att gripa direkt. Helt med förebildens kärlek för det absurda

7 Öppet fönster

Om en vers kan vara en öppning mot yttervärldens nya insikter så vill dikten Öppet fönster vara det, men verket kräver arbete av läsaren också

8 Fred idag

Poeten Salvador vill leva sig in i förebilden Werner Aspenströms sätt att författa sina texter och har därför skrivit och läst in den korta dikten Fred idag

9 De är vi

Önskar vi verkligen att verser är korta. Dikten De är vi är i alla fall skriven med få ord, men försöker samtidigt säga både mycket och sanningen

Illustration av lyrik

10 Frihet idag

Werner Aspenström använde gärna kryptiska och absurda bilder i sina verser, precis som Poeten Salvador i dikten Frihet idag i förebildens fotspår

11 Alla sånger

Ifall poesi är musik? Lyrik kopplar i alla fall samman ord, bild och musik till en helhet, så dikten Alla sånger bakar samman tonernas konst med ordens

12 Asfaltsvägar

Vad ett barn får för infall är ofta svårt att förutse, och dikten Asfaltsvägar visar hur den lilla också kan rasera den vuxnes stela sätt att fungera

13 Dansa själv

Ibland filosoferar vi och undrar vad livet egentligen är, och dikten Dansa själv svarar med att det just är en pardans där vi själva är partnern

14 Korta byxor

Titeln på dikten Korta byxor pekar pp en komisk situatio, precis som förebilden Werner Aspenströms verser ofta kunde vara

15 Hon kan andas

Man kan tänka sig att någon ropar ut sin svårighet att få luft, så därför går titeln på dikten Hon kan andas lite på tvären mot vad vi vanligen tänker oss

Poeten Salvador kämpar med pensel och vässad penna