Tre enkla rader

Tre enkla rader presenterar

Tre-enkla-rader-15-2-scaled

Bild 1 av 27

Projektet Tre enkla rader

Projektet är uppbyggd enligt Poeten Salvadors egen metod, där han istället för att skriva längre dikter och publicera ägnar sig åt korta versioner

Dikterna i Tre enkla rader

Dikterna är skrivna med textning på bilder med enkla bakgrunder fotograferade av upphovsmannen till verserna. Dessutom är varje text bara tre rader lång. Bilderna med text är tidigare publicerade på poeter.se och också.på Instagram.Verserna är inspirerade av publiceringar på sociala medier men också av storheter som den japanske mästaren på haikudiktning, Basho

Tre enkla raders släktskap

Det finns en känd och välbekant form av korta dikter med sitt ursprung i Japan, de kallas haiku. Haikun räknar stavelser enligt ett bestämt schema, men är också skriven på just tre rader. Istället för att räkna stavelser begränsar sig Poeten Salvador till att använda just en trio rader. Ifall fragment av haikuns verkanssätt uppstår är det inte medvetet framarbetat

Form och innehåll

Man brukar säga att poesi handlar om dikternas form, men form behöver även innehåll för att verka. Därför räcker det inte att enbart studera formen. Formen på dikterna är mycket enkel så att innehållet flyttar fram sina positioner. Därför är diktens form inte särskilt stark. Vi kan kanske se verserna som korta prosastycken

Innehållet

Dikten har uppkommit i stunden. Därför pekar de åt alla håll och det finns ingen röd tråd i samlingen. Istället valde Poeten Salvador ett innehåll som passar in och går att skriva på en trio rader

Motiv till projektet

På gymnasiet konstaterade läraren i svenska, Birgit Bell, att Poeten Salvador är en ordmänniska. Därför behöver han uttrycka sig i skrift och tal. Också poesin är en möjlig väg. Dikterna är snabba tankar som istället för att vara genomarbetade verser vill peka på ämnen som kan stå som grund för verk med större insats

Tillbaka till huvudsidan

Poeten Salvador kämpar med pensel och vässad penna