Kategoriarkiv: Konst

Konstens indelning – Kulturgryning 72

Banner för rubrik

Konstens indelning

Illustration av Konstens indelning


Konstens indelning kan göras på flera många sätt. En metod är att utgå från det konkreta och det abstrakta.

Innehåll:

Skalla-Grim      skriver

Skalla-Grim skriver

• Om konstens indelning •

Gå till artikel

Gräns under till vänsterGräns under till höger

Bengt Tomas målar

BengtTomas målar

• Akvarell “Poeten Salvador 4” •

Gå till bild

Gräns under till vänsterGräns under till höger

Salvador diktar

Salvador diktar

• Kulturen buren •

Gå till dikt
Skalla-Grim skriver


Rubrikmarkör Om konstens indelning

Den 28 oktobet 2016 skriver Rolf Zandén i Tidningen Kulturen på internet om konstnären Illka Pärnis målningar i akryl på Galleri Lars Hjelm i värmländska Karlstad. Zandén studerar verken och kallar bilderna konkreta i sin artikel.
   Ordet konkret låser upp ett komplex av tankar och idéer, och modeller av konstens kategorier blir tydliga, konstens indelning blir aktuell.

Konstens indelning

Den allra första frågan att ställa sig vid en grundlig analys av ett konstverk kan vara: Har bilden något motiv? Är den utan motiv? Att måla helt utan förlaga skapar icke-föreställande konst. I motsatsen, föreställande konst försöker konstnären avbilda ett givet motiv. Avbildningen kan vara fotografisk eller förvrängd genom konstnärens temperament, men mot de olika punkterna i motivet svarar punkter i den färdiga bilden.

Föreställande konst

Konstnären försöker att avbilda ett ting eller en varelse. Ett väsen är ett jag. det består primärt av kropp och psyke. Både kroppen och psyket kan avbildas, men om psyket i normala fall är osynligt kan i alla fall en bild skapas genom “tankemässig projektion”, det är möjligt att på ett plan tänka sig ett samband mellan punkter i motivet och punkter i bilden. Om konstnären koncentrerar sig på den materiella kroppen uppstår konkret konst. Om hen i stället avbildar psykets känslor, tankar och viljor så kallas verket abstrakt konst.

En ny kategori

Människan har kropp och psyke. Med kroppen som bas definieras konkret konst, utifrån psyket den abstrakta genren. Både kropp och psyke kan vara medvetna. Medvetande är gemensamt för kroppen (det materiella) och psyket (det icke-materiella). Med medvetandet observeras jaget. Naturligtvis kan medvetandet avbildas med samma metoder och tekniker som kroppen eller psyket avbildas med. Begreppen konkret konst och abstrakt konst är välkända, men vad kallas den konst som avbildar medvetandet?
Artikeln publicerad på Blogger Poeten Salvador lördagen den 4 februari 2017

Kommentar

Hjärnan är lat, den vill förbruka så lite energi som möjligt. Därför tycker den om att sätta etiketter på företeelser. Konstens indelning är ett sätt att minska energiförbrukningen. Nackdelen är att betraktaren inte är fri att tolka verket som den bild den är.
Uppåtpil
Skalla-Grim skriver


Rubrikmarkör Akvarell “Poeten Salvador 4”

Akvarell Poeten Salvador 4


Konstens indelning är teoretisk, bilden är praktisk


Länkar:

Till Galleri Bengt Tomas

Knapp till Nya bildarkivetUppåtpil
Salvador diktar

– Poesi från Alvesta

Rubrikmarkör Kulturen buren

Konstens aspekter
tolkade
av konstens sekter
befolkade
av dem som känner
hur konsten bränner,
brinner,
den som vinner
förlorar,
vi korar
segrare blott
förlorarens lott.


Dikten uppläst
Uppåtpil


Poeten Salvador begrundar konstens indelning

Några rader om mig