Kategoriarkiv: Begreppsanalys

Sexhandel och skapande – Kulturgryning 74

NU finns 2014 inlagt i Nya bildarkivet

Banner för rubrik

Den prostituerade konstnären

Illustration av sexhandel

Sexhandel utförs av alla som säljer sig själva

Innehåll:

Skalla-Grim      skriver

Skalla-Grim skriver

• Sälja sig själv •

Gå till artikel

Gräns under till vänsterGräns under till höger

Bengt Tomas målar

BengtTomas målar

• Akvarell “Poeten Salvador 5″ •

Gå till bild

Gräns under till vänsterGräns under till höger

Salvador diktar

Salvador diktar

• Köpslå •

Gå till dikt
Skalla-Grim skriver


Rubrikmarkör Sälja sig själv

Alla konstnärer är prostituerade, i alla fall om de säljer sina verk. Konstnären måste leva och behöver pengar, hen måste sälja sina alster för att garantera sin existens. Frågan är om hela samhället är uppbyggt kring att alla idkar sexhandel.

Vad är sexhandel?

Att verka som prostituerad är att sälja sig själv. En konstnär arbetar in sig själv i sina verk. När hen säljer dem så säljer hen sig själv.
   Man kan protestera och anmärka att prostitution är att sälja sex. Nu bygger all skapande verksamhet på sexualdrift. Att skapa härrör ur omvandlad sexualdrift. Kroppslig sex är den biologiska aspekten av driften. Att skapa konstnärliga verk, att avla alster av kulturart, är den kulturella komponenten av sexualdriften. Människan är både en biologisk och kulturell varelse.

Konstnärens ställning

Man ser ofta ner på konstnärer och betraktar dem som oviktiga personer. Beror det på att de säljer sig själva? Den som sysslar med konst ses ofta ofta som en person som mer leker än har ett “riktigt” yrke. Konstnärer pekas fördomsfullt ut som asociala. Finns det en koppling till dem som tvingas sälja sina kroppar och idka sexhandel?

Konstnären är inte unik

Varje akt av skapande innebär att använda sin sexuella energi. Att sälja vad man producerat är att sälja sex. Det finns spår av ett tillverkande och skapande i varje produkt, och tillverkaren skapar sig själv. Att sälja vad man skapat är att sälja sex. Varje yrke är en form av prostitution.

Samhället

Vårt samhälle kräver att varor distribueras och säljs. Först måste de tillverkas, så samhället uppmuntrar att medborgarna säljer vad de skapat. Vårt moderna samhälle är uppbyggt kring prostitution. De man normalt säger idkar sexhandel ser man alltför ofta ner på och föraktar. Är föraktet ett försvar? Den vanliga medborgaren har ju svårt att se sig själv som prostituerad.

Vad ännu värre är

En konstnär avlar sin skapelse. Eftersom verket är skapat är det konstnärens barn. Att sälja konst är att sälja sina barn.
Uppåtpil
Skalla-Grim skriver


“Jag har målat en bild, är den värd en kvarting?”

V A R N I N I N G !!!

Lyssna med försiktighet på Poeten Salvador, som kulturutövare är han sällan nykter

Enos Hedin*

*Enos Hedin är sidans managerRubrikmarkör Akvarell “Poeten Salvador 5”

Akvarell Poeten Salvador 5


Är det sexhandel att sälja bilden?


Länkar:

Till Galleri Bengt Tomas

Knapp till Nya bildarkivetUppåtpil
Salvador diktar

– Poesi från Alvesta

Rubrikmarkör Köpslå

Att välja
sälja
sitt eget jag,
konstnärens lag,
men
hen
vill kanske annat,
att valet har stannat
vid ett beslut
att vara helt fri
och bli
lycklig med tjut.


Dikten uppläst
Uppåtpil


Poeten Salvador utanför all sexhandel

Några rader om mig