Etikettarkiv: Blankvers

Skapande i skolan – Kulturgryning 63

Banner för rubrik

Kreativitet åt eleverna!

Symbol för skapande

Den skapande, kreativa, förmågan är viktig i dag. Det visar om inte annat tidningarnas jobbannonser, så skolan bör satsa på ämnena kultur och konst

Innehåll:

Skalla-Grim      skriver

Skalla-Grim skriver

• Kultur i skolan •

Gå till artikel

Gräns under till vänsterGräns under till höger

Bengt Tomas målar

BengtTomas målar

• Akvarell “Hon 1″ •

Gå till bild

Gräns under till vänsterGräns under till höger

Salvador diktar

Salvador diktar

• Blankvers om kultur och skolan •

Gå till dikt
Skalla-Grim skriver

Rubrikmarkör Kultur i skolan

Den 25 augusti 2016 publicerade Norra Skåne en artikel på internet. Hans Bryngelson hade skrivit och rubriken var: “Här skapar elever sin konst”. Texten behandlar hur konstnären Yoshio Nakajima gör ett verk tillsammans med skapande elever från Västerskolan i Hässleholm

Kultur i skolan

För att garantera ett framtida kulturlivet verkligen är levande måste man låta de minsta barnen vara konstnärer, redan eleverna i grundskolan måste engageras i det konstnärliga skapandet. Visst har de ordinarie lärarna i skolan gått igenom en god utbildning och har viktiga kunskaper att bidra med och lära ut, men för den djupaste förståelsen av skapandet måste professionella kulturidkare delta i undervisningen. De känner till svårigheterna med skapande och kan lösningarna på konstutövandets praktiska problem. De förstår skapandets svårigheter, men har kanske inte den nödvändiga pedagogiska skickligheten. Ett samarbete mellan den vanliga läraren och kulturutövare är aktuellt.

Mål och mening

Undervisningen i kulturella ämnen bör vara genomtänkt och ha ett tydligt mål. En elev ska efter att ha gått igenom grundskolan behärska de kulturella ämnenas grundtekniker. När jag gick i skolan fick vi i bildundervisningen hämta ett papper och färger, sedan fick vi utan ledning göra vad vi ville med materialet. Läraren bedömde efteråt vårt skapande som grund för betyget Alla elever behöver ha ledning och lotsas igenom de svåra passagerna. Hur ska man till exempel kunna lära sig den viktiga perspektivläran utan att få instruktioner?

Samhället kräver skapande

Övning i de kulturella ämnena påverkar eleverna att vara skapande människor. Skapandeförmågan är viktig. Det visar sig inte minst i mängder av näringslivets jobbannonser, där man ofta söker kreativa medarbetare. Man hör ofta uttalanden om att kreativitet är viktig för hela landets framtid. Nutiden handlar mycket om datorer. Att hantera dem kräver visserligen logisk och rationell förmåga, men utan kreativitet går det inte att skapa meningsfulla användningsområden för maskinerna. Professionella artister i skolundervisningen är ett mycket bra projekt.

Artikeln publicerades på Blogger,Poeten Salvador lördagen 7 januari 2017Uppåtpil
Bengt Tomas målar

Rubrikmarkör Akvarell “Hon 1”

Akvarell Hon 1


Skapande verksamhet kan resultera i bilderTill Galleri Bengt TomasTill bildarkivUppåtpil
Salvador diktar

Rubrikmarkör Blankvers om kultur och skola

Om skolan kunde lära ut att skapa!
Kultur som ämne kräver kunskap om
att skapa, det som praktiskt krävs av den
som vill beträda konstens udda rum.
Att be en aktiv konstutövare
att vara med i undervisningen
och stödja läraren i ämnet skulle
förändra synen på kultur och konst
för ämnet är så underskattat nu.
I dag så kräver företag att de
som söker plats är kreativa jämt,
så låt kulturen blomma ut i skolan!


Dikten upplästKnapp till diktarkiv av Poeten Salvador
Knapp till diktsamlingen Nils Ferlins Nya Skjorta av Poeten Salvador
Knapp till diktsamlingen 'Haiku' av Poeten Salvador Knapp till diksamlingen Hågkomster av Poeten Salvador
Knapp till diktsamlingen Nybörjare av Poeten SalvadorKnapp till diktsamlingen Bodil Malmsten Lever av Poeten Salvador


Besök Salvador på poeter.se
Uppåtpil


Poeten Salvador utan statusföremål

Några rader om mig