Etikettarkiv: Avhandling

En ny kultur en ny framtid – Kulturgryning 79

Banner för rubrik

Plogbill

Illustration av en ny kultur

En ny kultur driver fram ett nytt samhälle

Innehåll:

Banner för Skalla-Grim      skriver

Skalla-Grim skriver

• Bara människan •

Gå till artikel

Gräns under till vänsterGräns under till höger

Banner för Bengt Tomas målar

BengtTomas målar

• Akvarell “Nu 4″ •

Gå till bild

Gräns under till vänsterGräns under till höger

Banner för Salvador diktar

Salvador diktar

• Skriv! •

Gå till dikt
Skalla-Grim skriver


Rubrikmarkör Bara människan

Samhället styrs av dödsdrift, det strävar mot sin undergång och förintelse

Ett lyckligt samhälle styrs av livsdrift, så vi behöver en kraft som injicerar liv i gemenskapen. Kultur är en sådan kraft. Bara människan har kultur, så kultur är ett tecken på mänsklighet. Eftersom samhällets förändring bör styras av just mänsklighet är kultur utvecklingens plogbill.

För att vi ska färdas

i rätt riktning måste då kulturen sjuda av liv. Vad är liv? Att födas är att tända kontakten med världen, att dö är att släcka kontakten med omgivningen, så att leva handlar om att hantera sina kontakter.

En levande kultur

strävar att skapa kontakt. Dessa sprider sig sedan vidare till omgivningen och förstärker kontakterna i hela samhället. Aggressivitet strävar att släcka kontakt, kärlek att tända den. Den dödsdrift som råder idag kan också kallas aggressionsdrift och vill vi väl så måste vi arbeta för att aggressivitet byts mot kärlek.

Kulturen idag

är ett dåligt exempel på kärlek. Det blossar ofta upp obegripliga strider. Dessa måste motverkas, vänskap och samarbete måste få fäste. Poesin sägs vara utdöende. Kanske den dödsdrift som den ofta uttrycker verkar på den själv. Det är synd, poesi är en sammansmältning av olika uttrycksmedel, ord, bild och musik, ett poetiskt verk kan vara ett allkonstverk. Poesi kan sammanfatta hela kulturen, den förtjänar ett bättre öde.

Artikeln publicerad i Växjöbladet Kronobergaren 28 april 2017 och ursprunget är något redigerat av redaktionen

Kommentar, en ny kultur behövs

Västerlandet är fixerat vid pengar och sex, men det är bara symptomen på dess sjukdom. Ohälsans underliggande kraft är aggressivitet. Aggressivitet strävar att släcka kontakt, att släcka sina kontakter är att dö. Eftersom den mest extrema aggressiviteten är att döda är aggressionsdrift och dödsdrift nära släkt. Att världen genomsyras av dödsdrift skapar stora sociala problem. Då man uttrycker sig med aggressivitet släcker man de kontakter som man vill tända med sitt kontaktförsök. Samhällets sjukdom består i att man inte förmår använda kärlek.
Uppåtpil
Bengt Tomas målar


Rubrikmarkör Akvarell “Nu 4”

Akvarell Nu 4


En ny bild. För en ny kultur?


Länkar:

Till Galleri Bengt Tomas
Knapp till Nya bildarkivetUppåtpil
Salvador diktar

– Poesi från Alvesta

Rubrikmarkör Skriv!

Jag har levt
två liv,
det onda och det goda.
Det onda styrdes
av dödsdrift (aggressivitet),
det goda
av livsdrift (kärlek).
Livet ska segra!

Kulturen
är utvecklingens plogbill.
Bara människan
har kultur,
kultur är mänsklighet
och utvecklingen
ska styras av just mänsklighet.
Så skriv!


Dikten uppläst
Uppåtpil


Poeten Salvador blickar mot en ny kultur

Några rader om mig