Skandha och jaget – Kulturgryning 62

Banner för rubrik

Jaget och upplysning

Symbol för skandha


Skandha är ett grundbegrepp i buddhismen. Det kan förstås som det tillfälliga och förgångliga jaget.

Innehåll:

Skalla-Grim      skriver

Skalla-Grim skriver

• Vad är jaget? •

Gå till artikel

Gräns under till vänsterGräns under till höger

Bengt Tomas målar

BengtTomas målar

• Akvarell “Poeten Salvador 1″ •

Gå till bild

Gräns under till vänsterGräns under till höger

Salvador diktar

Salvador diktar

• Frågan •

Gå till dikt
Skalla-Grim skriver

Rubrikmarkör Vad är jaget?

Buddhister menar att jaget är något tillfälligt. Det finns ingen evig substans som är jaget. I stället beskrivs det med begreppet skandha. Detta begrepp kan utvidgas.

Skandha

Skandha är en samling objekt som ett föränderligt jag är sammansatt av. Kontakt är grundbegreppet. En person får kontakt med omgivningen genom sinnena. Man kan säga att kroppen fungerar som ett sinnesorgan. Kroppen är det första objektet jaget är sammansatt av. Vid kontakt utvecklar man (enkla) känslor, dessa blir till tankar och viljor. Känsla, tanke och vilja är de nästa tre objekten jaget är sammansatt av. Både kropp, känsla, tanke och vilja kan vara medvetna. Medvetandet är jagets femte del.

Utvidgning av skandha

Begreppet skandha kan sammanfattas som kropp, psyke och medvetande. Modellen kan göras vidare, man kan påstå att jaget består av en evighetszon, ett meta-jag och ett jag.

Evighetszon

Denna är det icke-skapade, det som alltid finns. Logiskt sett måste denna zon redan innehålla allt, annars skulle det skapas. Detta är tillvarons deterministiska aspekt.

Meta-jag

Detta är den del av jaget som observerar eller berättar om ett jag. Det består i grunden av medvetandet. Kontakt är gemensamt medvetande, så kontakt tillhör meta-jaget. Kontakternas kroppar finns som karma i gränser, så gränser är också en del av meta-jaget.
   Ett medvetande är samma sak som ett begrepp, kontakten är en referens, och gränsen är ett ord. Meta.-jaget är en Ogdens triangel och kan identifieras som språket.

Jag

Kroppen är centrum för ett jag. Den bär psyket som omsluts av anden. Psyket består av känslor, tankar och viljor.

Upplysning

Upplysning innebär att jagets jagdel löses upp. Buddhismens grundare Buddha är ett meta-jag. Jagdelens känslor av kärlek och hat övergår i att uppleva medkänsla, att känna med omgivningen. Detta är att uppleva andras känslor direkt som om de är de egna känslorna.Uppåtpil
Bengt Tomas målar

Rubrikmarkör Akvarell “Poeten Salvador 1”

Akvarell 'Poeten Salvador 1'


Avbildar konstnären motivets skandha?Till Galleri Bengt TomasTill bildarkivUppåtpil
Salvador diktar

Rubrikmarkör Frågan

Frågan
vad jaget är
bär
lågan
som lyser
bot
där mörkret hyser
lidandets rot.
Fråga då,

kan du få
ett svar som ger
så mycket mer!


Dikten upplästKnapp till diktarkiv av Poeten Salvador
Knapp till diktsamlingen Nils Ferlins Nya Skjorta av Poeten Salvador
Knapp till diktsamlingen 'Haiku' av Poeten Salvador Knapp till diksamlingen Hågkomster av Poeten Salvador
Knapp till diktsamlingen Nybörjare av Poeten SalvadorKnapp till diktsamlingen Bodil Malmsten Lever av Poeten Salvador


Besök Salvador på poeter.se
Uppåtpil


Poeten Salvador utan statusföremål

Några rader om mig