Alvesta Bokhandel – Kulturgryning 75

NU finns 2014 inlagt i Nya bildarkivet

Banner för rubrik

Kultur på landet

Illustration av Alvesta Bokhandel

Alvesta Bokhandel är en av de förkämpar som går i täten för den levande kulturen på landsbygden

Innehåll:

Skalla-Grim      skriver

Skalla-Grim skriver

• I böckernas värld •

Gå till artikel

Gräns under till vänsterGräns under till höger

Bengt Tomas målar

BengtTomas målar

• Akvarell “Poeten Salvador 4″ •

Gå till bild

Gräns under till vänsterGräns under till höger

Salvador diktar

Salvador diktar

• Hos bokhandlaren •

Gå till dikt
Skalla-Grim skriver


Rubrikmarkör I böckernas värld

Den största morgontidningen i Alvesta, Smålandsposten, går i ledningen för ett projekt som syftar till att utveckla bygden. Alvesta har konkurrens från den större grannstaden Växjö. Alvestas handel bygger på personlig service, så det viktigaste för bygdens handel skulle vara att butikerna fungerade lika väl som Alvesta Bokhandel.

Alvesta Bokhandel

Butiken ligger centralt i Alvesta och är en motor för livet i centrum. Butiken säljer både kontorsartiklar och litteratur, man satsar speciellt på barnböcker. Priserna är mänskliga och kan vara lägre än hos de större konkurrenterna i Växjö. Försäljningen sker med personlig service. Service är ett nyckelord. Om en kund eftersöker en vara och denna inte finns i lager så hjälper man gärna till att beställa hem den.

Kulturen i Alvesta

Kulturen har tre grundstenar, ord, bild och musik. Biblioteket är ortens offentliga centrum för kultur, det ordnar ofta aktiviteter med kultursyfte, biblioteket binder ihop ord, bild och musik.
   Alvesta Bokhandel är den privata riddaren som drar sin lans för ordet. Förutom böcker säljer man biljetter till kulturevenemang som arrangeras.

Framtiden

Läraren och poeten Iréne Svensson Räisenän konstaterar i sina artiklar att vi läser allt mindre, men vi lyssnar mer på ljudböcker. Allt går i vågor. Se på efterverkningarna av när TV introducerades. Läsandet går kanske ner just nu, men i framtiden kommer det att öka igen. Möjligen i ny form. Läsning är en färdighet som behöver underhållas, att kunna läsa är viktigt. Så aktörer som Alvesta Bokhandel är viktiga.
   Små bokhandlar har konkurrens av stora företag som säljer på internet. Det är vanligt att gå till bokhandeln och bläddra i böcker och välja. Sedan går man hem och beställer på internet. Kunder vill gärna se och undersöka boken innan hen ser den. Den fysiska butiken är viktig, men butiken måste samtidigt sälja för att ha en sund ekonomi.
   Eftersom det fysiska mötet med boken har värde, så ligger det i bokförlagens intresse att bokhandlarna blomstrar. Försäljningen kanske sker på internet, men bokförlagen behöver fysiska skyltfönster. Man kan tänka sig att bokhandlarna utvecklas mer till utställningshallar än försäljningsställen. Om bokhandlarna ska vara bokförlagens skyltfönster, så måste förlagen betala handlarnas verksamhet.
Uppåtpil
Skalla-Grim skriver


Rubrikmarkör Akvarell “Poeten Salvador 4”

Akvarell Poeten Salvador 4


Skulle verket kunna ställas ut på Alvesta Bokhandel?


Länkar:

Till Galleri Bengt Tomas

Knapp till Nya bildarkivetUppåtpil
Salvador diktar

– Poesi från Alvesta

Rubrikmarkör Hos bokhandlaren

Bok & Papper
står där tapper
i fronten för
kultur som gör
att liv
får mening.
Utan tidsförsening
tas ett kliv
mot nya riket,
idealet
aldrig sviket.
Valet
riktigt
viktigt.


Dikten uppläst
Uppåtpil


Poeten Salvador undersöker Alvesta Bokhandel

Några rader om mig