Bodil Malmsten en populär författare

Bodil Malmsten, för att hon är en omtyckt författare

En stor författare

2017 var jag mitt uppe i ett projekt i skrivarbetet. Då ville jag leva mig in i Bodil Malmsten

Kontakt

Jag har aldrig mött författaren Bodil Malmsten person till person, men jag har skickat brev med snigelpost till henne. Då fick jag faktiskt svar. Hon tackade mig, och kallade mig för snäll för att jag berömde henne. Hon sa också att bokförlagen bör lära sig att kommentera manuskripten de refuserar på ett bättre sätt. Eftersom det är svårt att vara okänd författare och utveckla sig behöver hen konstruktiv kritik. Speciellt när man bor på mindre orter, långt borta från huvudstaden.

För att lära känna henne bättre läste jag boken SAMLADE DIKTER.

Om Bodil Malmsten

Hon föddes i Bjärme i Jämtland 1944 och avled i Stockholm 2016.

Först fick hon sitt litterära genombrott som diktare. Senare började hon skriva romaner och fick ett andra genombrott. Dessutom var hennes blogg genomarbetad och populär, och hon skrev också lovordad dramatik.

Dikterna

Summa summarum är en dikt form & innehåll.

Formen hänför sig till ord, bild och musik. Bodil Malmsten lekte ofta, en aning omodernt, men med egen vilja, med orden och rimmade. Så verserna bands ibland ihop av ljudlikheter. Dessutom var bildspråket tydligt och inbakat i den löpande texten. Så steg även en lättuppfattad ordmusik fram när hon använde sin utpräglade och väl utvecklade rytmkänsla.

Innehållet pendlade ofta mellan rena vardagsscener och de allra djupaste filosofiska frågorna. Hon såg in i sig själv, men också utanför, och tog gärna upp problem som finns i samhället. Som sammanfattning handlar tillvaron om verklighet, dröm och fantasi, så Bodil Malmsten fanns i existensens alla tre sektorer.

Uppläsningar

Bodil Malmstens röst förmedlade känslor. Hon hade humor och skapade glädje. Samtidigt fanns det i ett underliggande stråk av sorg när hon högläste sina texter. Vi minns henne genom det hon skrivit och genom hennes uppläsningar.

En dikt i Bodil Malmstens anda

Vad är kultur, på Wikipedia
Till fler artiklar om kultur av Skalla-Grim

Skalla-Grim skriver
Poeten Salvador spanar efter Bodil Malmsten