Samhälle och kultur analyserade av Skalla-Grim

Poeten Salvado tänker på sitt samhälle

Samhälle och kultur är sammanbundna som syskon

Artikel

Det största bekymret i vårt samhälle är problem med kontakterna. Miljön är den yttersta zonen som en människa omger sig med. Kontakt tar man utifrån miljön och rör sig inåt. Eftersom vi bygger miljön av både natur och kultur, så är problem inom kulturen ett tecken på störningar i hela tillvaron.

Aggressivitet

En underliggande aggressivitet styr oss idag. Då aggressivitet vill släcka kontakt, och göra att de sociala nätverken inte fungerar som de borde är den ovälkommen. Eftersom brott är att leva ut aggressivitet bör samhället visa ut en brottsling på grund av sina handlingar, vi bör alltså visa ut och ut stänga av hen från gemenskapen. Sedan utreder vi och återanpassar hen till det gemensamma livet. Eftersom kontaktsystemen inte fungerar idag kan brottslingar ta makten över vardagslivet, och förstöra den demokratiska grundtanken. Vi lever dominerade av brott.

Kärlek

Motsatsen till aggressivitet är kärlek, för den vill tända kontakt. Så vi bygger alltså med kärlek för att kontaktsystemet ska fungera, och livet ska vara harmoniskt. Då kontaktens huvudsyfte är att påverka skulle brottsligheten kunna utplånas helt, och polisen kunde sköta ordningen i stället för att jaga kriminella. Ett militärt försvar skulle vara onödigt eftersom en enda skickligt placerad kontakt kan försvara ett helt land.

Samhälle och kultur

Bara människan har kultur, kultur är ett tecken på mänsklighet. Eftersom vi bör utveckla vårt gemensamma liv med medmänsklighet är kulturen plogbill. Vi bör då styra kulturen med kärlek, för kärlek upprättar ju kontakt. Att födas är att få kontakt, att dö är att släcka kontakt. En kultur, och vidare ett helt samhälle, som bygger på kärlek är en levande organism.

Kommentar

Poeten Salvador: Trots allt är kulturen viktig!
Krister Håkansson: Ja, men var kommer den ifrån?
Poeten Salvador:Jag vet faktiskt inte.
Krister Håkansson:Kulturen kommer ur naturen.
Poeten Salvador:Så att naturen är grunden för skapandet?
Krister Håkansson:Även naturen måste fungera för att kulturen ska göra det.

Vad är kultur, på Wikipedia
Till fler artiklar om kultur av Skalla-Grim

Skalla-Grim skriver