Bot mot förkalkning med hjälp av kulturen

Illustration av bot mot förkalkning

Bot mot förkalkning, men utan piller

Foto: qimono
Pixabay

Metaforer är två samordnade bilder, så den binder samman två skilda världar. För att den har isolerade delar, så kan de representera två samlingar fakta. Därför kan ny kunskap bindas till gammal.

När vi är rädda så söker vi kontroll, och den leder till att vi spänner oss. Därför blir vi stela i kroppen, och inte minst psyket. Fixering är grunden för sjukdom</p>

Metaforen ger bot, eftersom den gör att vi binder sjukt till friskt med en dubbelbild.

*

TIll längre artiklar med tankar om kultur