Etikettarkiv: utredning

Om poesi utreder några frågor om att skriva dikt

Skalla-Grim ser mot framtiden

Om poesi, frågor och svar

Artikel

Frågor och svar om poesi

Fråga

Att något ligger dikt an betyder väl att det ligger tätt intill. Ifall begreppet är släkt med dikt i poesin så frågar vi om inte orden ligger tätt i en skriven dikt?

Svar

I en poetisk dikt betyder varje ord mycket, och därför är varje begrepp mycket laddat. Att ett ord är laddat betyder helt enkelt att vi förknippar mycket medvetande med det.

Eftersom det är arbetsamt att hantera stora mängder medvetande, med känslor och tankar, är det sunt att skriva korta dikter. För att versen ska täcka det innehåll poeten önskar är det naturligt att dikten är tät.

Fråga

Eftersom vi vill uppleva, förstå och tolka poesi använder vi tankar och känslor. Är dikter i allmänhet mest inriktad på att skapa känslor när det handlar om poesi?

Svar

Det är vanligt att påstå att poesi handlar om känslor, men i motsats till denna förhastade åsikt påstår vi att poesi kan handla om vad som helst.

Eftersom ett konstnärligt alster är en handling undersöker vi vad det betyder. En handling är en händelse framkallad av ett jag, jaget skapar således meningen med verket och finns i det även om det är osynligt. Ett jag består av kropp psyke och ande. Därför är dikten mer än ett uttryck för känsla. Psykiskt ingår också tankar och vilja. Dessutom är den kroppslig då den hanterar sinnesuttryck som ju är kroppsliga. Slutligen ger dikten ut och tar in livsluft, den andas.

Fråga

En roman på datorn motsvarar i datamängd ungefär ett fotografi. Därför undrar vi om det också gäller för dikter, att diktens bilder innehåller mycket mer information än de rena orden?

Svar

Vissa psykologer påstår att de psykiska processerna börjar med en bild. Om det är riktigt så blir den logiska slutsatsen alltså att bilden innehåller hela fröet till det psykiska skeendet.

Också bilderna i en dikt kan vi använda som utgångspunkt, men bilden i form av en metafor har en ännu viktifgare funktion. En sak liknas vid något, och bilden av den är något vi känner sedan tidigare. Saken som är ny binder vi alltså till vår gamla kunskap med en bild, en metafor. Filosofiska frågor om vetande är också frågor om poesi.

Vad är kultur, på Wikipedia
Till mer kultur av Skalla-Grim

Skalla-Grims tankar om grunderna i kulturen

Poeten Salvador som Skalla-Grim skriver Om poesi