Dan Andersson och vägen till att finna honom

Poeten Salvador tänker på Dan Andersson

Dan Andersson skrev folkkär poesi

Artikel

Dan Andersson är en känd svensk poet, och kanske mer avhållen i de folkliga lagren än bland en elit. Men visdiktare återkommer till hans verser, och han är alltid aktuell, så Dan Anderssons namn lever vidare. Dessutom kunde han skriva.

Kort om Dan Andersson

Han föddes 1888 i Grangärde socken i Dalarna, och uppväxten var knapp. Men han fick i alla fall en fiol, och vi kan spekulera över vad detta betydde för musiken i hans dikter.

Redan vid fjorton års ålder reste han på egen hand till släktingar i USA, och arbetade på deras gård i Minnesota.Men där fann han att förutsättningarna för en familj inte var bättre än i Sverige och återvände hem.

Så småningom debuterade Dan Andersson med ett brevkort publicerat i Bergslagsposten.

Sedan studerade han vid Brunnsviks folkhögskola och skrev som författare.

Poeten Dan Andersson dog på Hotell Hellman i Stockholm därför att personalen rökt med vätecyanid och sedan vädrat för dåligt.

Min kontakt

Då TV sände en film baserad på dikten “En spelmans jordafärd” satt en yngling i skolåldern med knottrad hud. Så Dan Andersson blev ett namn, och jag blev för första gången medveten om en av dem som skulle bli min förebild.

Sofia Karlsson

När den kända sångerskan Sofia Karlsson gjorde Dan Andersson aktuell med sina tolkningar av hans dikter i visform, så spreds poesin vidare till breda grupper. Visst hade poeten spelats i radio innan dess,och vem minns inte Hootenany Singers tolkning av “Omkring tiggarn från Luossa”.

Eftersom Sofia Karlssons strålar livsglädje är det möjligt att lättare ta till sig de sorgliga stråken i dikterna. Dessutom gör hennes tydliga uttal dikterna enkla att uppfatta, så det ger en väg till de rena orden och dikterna i sig.

Göran Greider

Författaren Göran Greider skrev boken “Det gångna är som en dröm och det närvarande förstår jag icke”, där han tecknar en biografi över Dan Andersson, och visade att en viktig aspekt för att förstå Dan Andersson är poetens finska rötter.

När jag pratade med Göran Greider på Bok & Papper i Alvesta under en signeringsturné, så kom vi båda fram till att Dan Andersson är svårgripbar. Också hans mästerverk “Omkring tiggarn från Luossa” är i det närmaste omöjlig att tolka. Ändå är diktaren populär.

Återvändande

Ibland har jag återvänt till min poetiska förebild, och försökt leva mig in i hans känsloliv. Projektet blev trettio dikter, och några av dem har resulterat i enkla videor med upplästa dikter

Kommentar

Verner von Heidenstam: Eftersom Dan var folklig och omtyckt, så var han stor.
Skalla-Grim: Dessutom kom han ur folkdjupen.
Verner von Heidenstam: Men vi som föddes som adel då?
Skalla-Grim: Vi måste alla, precis som Dan, kunna ta alla i hand.

Vad är kultur, på Wikipedia
Mer kultur på startsidan

Skalla-Grim skriver