Brottslig kultur utredd och analyserad

Poeten Salvador bevakar brottslig kultur

Brottslig kultur ger ett brottsligt samhälle, så därför vill vi påverka kulturen

Artikel

Att köra en bil eller en specialtillverkad motorcykel i cross eller speedway, när man utövar motorsport, sänder ut obehagliga och destruktiva vibrationer. Vi lever i en tid av klimatets och miljöns kris, och att använda onyttiga och farliga bränslen för sitt eget nöjes skull är omoraliskt. Motorsport bör därför förbjudas. Finns det på samma sätt yttringar av kulturen som är omoraliska?

Lagar mot brottslig kultur

Många propagerar för att stifta lagar om hårdare straff, för att minska brottsligheten i samhället. Brottslig kultur definieras på enklaste sätt, så att den som lever ut sin ondska är brottsling. Musik och konst som bygger på och lever ut sin ondska är alltså brottslig, så vi bör förbjuda den.

Vår egen ondska

Alltför många ställer den filosofiska frågan vad ondska är, men kommer inte till ett distinkt svar, och den som saknar kunskap kan heller inte skilja mellan gott och ont. Därför måste den som dömer kulturens moral känna denna skillnad, och att känna den tillhör den normala vuxenhetens plikter. För att inte begå brott själva måste vi känna vår egen ondska, för som människor undgår vi den inte. Vi måste sedan bära den utan att leva ut den, och lösa upp den med skickligt utarbetade metoder.

Vad är ondska?

För att förstå ondska definierar vi den som onödigt lidande. Eftersom det är fullt möjligt för var och en att gå in i lyckoriket nirvana är allt lidande onödigt. Därför är ondska och lidande samma sak. Smärta orsakar lidande, och aggressivitet, som att skära och sticka, orsakar smärta. Aggressivitetens känsla och kärna är vreden, och all vrede är därför ond.

Kulturens moral

Som samhällsvarelser behöver vi en moral, eftersom den hjälper oss att leva med mellanmänskliga relationer. Då måste också kulturens moral undersökas. Litteratur, konst och musik som uttrycker och lever ut vrede är ond och därför brottslig, så vi bör förbjuda och lagföra den.

Vad är kultur, på Wikipedia
Mer kultur på startsidan

Skalla-Grims tankar om grunderna i kulturen

Kommentar

Vilhelm Moberg: Nu är jag förbannad!
Skalla-Grim: För att vad då?
Vilhelm Moberg: För att samhället styrs av kulturen!
Skalla-Grim: Ja, kulturen är brottslig

Skalla-Grim skriver