Skapandeprocessen och de delar den byggs av

Skalla-Grim ser mot framtiden

Skapandeprocessen är livets tråd

Artikel

Eftersom vi alla har en vilja har vi också en utstakad riktning att röra oss i. Men vi behöver motivera oss för att handla. När vi väl är motiverade, så är det lättare att vara kreativ och fullborda skapandeprocessen

Inspiration

Om en person berör oss, så påverkar hen oss, och överför därför sin vilja till oss. Att ha en vilja är att ha inspiration eller lust att skapa. Därför är inspirationen drivmedlet i en motor i det fordon som rullar på skapandets väg

Motivation

För att handla i enlighet med vår vilja behöver vi motivera oss. Eftersom ett motiv är en orsak är motivation ett komplex av orsaker. Orsaken är en motor som driver bakifrån, men det finns även en motor som drar framifrån, och det skriver vi själva målet.

Orsak

I dag är aggressivitet den underliggande kraft som styr samhället, men aggressivitet vill släcka kontakt, så stridsviljan förstör kontaktklimatet och det sociala samspelet. Om vi är sammanbundna kan vi diskutera och lösa tvister, så den egentliga orsaken till våra skapelser är behovet att avvärja aggressionernas härjningar.

Mål

Eftersom stridsvilja skapar störningar bör vi ersätta den med motsatsen kärlek som vill tända kontakt. Den ger oss möjlighet att samverka under fredliga former, och att på ett mjukt sätt anpassa våra olika inriktningar mot en promenad på en gemensam väg. Målet är alltid välvillig vänlighet.

Kreativitet

Att vara kreativ är att lösa lösa problem. För att vara kreativa behöver vi alltså först problem. Skapande förmåga är en högt värderad egenskap, och viktig eftersom vi ofta säger att antalet problem är konstant. Om vi löser en svårighet så uppstår en ny på en annan plats.

Problem

För att finna problemet, det grundläggande elementet i skapandeprocessen, konstaterar vi hur världen är beskaffad, och har en dröm om hur den bör vara. Om ett hinder blockerar vägen mellan det som är och det som bör har vi ett problem. Frågor kan ge sådana låsningar, så vi kan kalla problem för frågor. Lösningen är svaret på frågan.

Skapandeprocessen

Om vi skriver eller målar börjar vi med att inspirera oss, så vi får viljan att åstadkomma en text eller en målning, och vi har bränsle till skapandet. Sedan måste vi motivera oss, och se orsaken till och målet för vår vilja, så att motorerna startar. Till slut kan vi se vilka problem vår inriktning har blottat, och använda kreativitet för att lösa dem.

Kulturens mål

Konstnären är en samhällsvarelse Därför måste hen ta ansvar och vara en del i det organ som utvecklar liv. Orsaken till skadorna i samhället är utlevd aggression så att bekämpa ohöljd stridsvilja driver kulturutövaren med en knuff i ryggen. Målet bör då vara att verket bidrar till att världen dras framåt mot välvillig vänskap och kärlek.

Vad är kultur, på Wikipedia
Till mer kultur av Skalla-Grim

Skalla-Grims tankar om grunderna i kulturen

Skalla-Grim skriver om skapandeprocessen