Kulturens roll i samhället kartlagd i analys

Skalla-Grim ser mot framtiden

Kulturens roll bör göras tydlig för samhällets skull

Artikel

Eftersom människan är social behöver vi en modell för samhället hen formar. Vi lever inneslutna i natur och kultur. Därför vill vi veta kulturens roll i det gemensamma.

En modell för samhället

När vi försöker utreda hur människor organiserar sig, så tittar vi på tre huvudgrupper. Först finns kollektivet som samlar alla i en kontakt. Därefter kommer de enskilda som är utan kontakt. Till slut har vi de olika nätverken. Alla tre delarna behövs, så vi vill binda ihop dem så att de samverkar harmoniskt.

Ansvar för samhället

Ett samhälle där ingen tar ansvar upphör att fungera. Därför bör vi ta ansvar för det vi har kontakt med. Eftersom det skulle kännas obekvämt att ett privat företag bestämde dagordningen för livet väljer vi en annan väg. Så vi utser staten att ha det yttersta ansvaret i samhället.

Att ha ansvar

Att ha ansvar betyder två saker. Först att garantera funktion. Sedan att ta konsekvenserna när något inte fungerar. Att staten har det yttersta ansvaret för samhället betyder inte att den beslutar i varje detalj. Tvärtom vill vi demokratiskt skolade ha mycket frihet.

Vi har ett kall

Människan får sitt kall genom att bli just kallad. Då är det rimligt att tro att också kulturen har en uppgift. Som sociala vill vi hjälpa varandra, och drar slutsatsen att också kulturen ska hjälpa. Ett viktigt sätt är att bota sjukdom. Är det kulturens roll att vårda?

Samhällets sjukdomar

Vi kan se sjukdom som en ansamling av energi. Därför försöker vi hitta laddningarna i samhällskroppen. De finns på tre plan, kollektivets, de enskildas och nätverkens plan. Att bota är att låsa upp och dränera laddningarna.

Kollektivets sjukdom

Ett kollektiv är ett kollektiv enbart om det sitter samman. Därför får vi inte sticka ut för mycket i det. Så avundsjuka är ett naturligt besvär när gemensamma lösningar värderas högt.

De enskildas sjukdom

De enskilda har ingen kontakt, och kan därför kallas autistiska. Den som är ensam måste också ta ett tungt ansvar på egen hand för allt som hen gör.

Nätverkens sjukdom

Människan är biologisk i grunden, så hon styrs av naturliga impulser. Därför organiserar vi oss gärna i hierarkier med en enda ledare högst upp. Om den personen tar makt och kommando med aggressivitet bygger hen upp en diktatur. Vi får ett osunt nätverk som bara syftar till att berika de som leder.

Kulturens roll

Konsten och litteraturen verkar på två sätt. Dels är de förebilder för hur människor kan fungera, dels förebilder för hur vi organiserar oss. Konstnärliga verk kan visa vägen bort från hierarkier till plana system. Eftersom konstverket är kontakt mellan publik och skapare kan det kan visa vägen till en jämlik gemenskap.

Vi binder samman nätverken för att bilda ett kollektiv, och de enskilda till nätverk. Forskaren Robin Dunbar visar att människans hjärna är byggd för att vi ska fungera i grupper om 150 personer. Kulturen kan få oss att verka i sunda nätverk.

Vad är kultur, på Wikipedia
Till mer kultur av Skalla-Grim

Skalla-Grims tankar om grunderna i kulturen

Skalla-Grim skriver om Kulturens roll