Vacker dikt av Bodil Malmsten läst och analyserad

Skalla-Grim ser mot framtiden

Vacker dikt? Smaken är olika, men Bodil Malmsten skriver i alla fall intressant

Artikel

Vacker dikt!? Människan dras till det vackra, men behöver en dikt vara estetiskt perfekt för att locka ögat att läsa. Den kända poeten Bodil Malmsten lämnade ett bidrag genomsyrat av all hennes skicklighet

Boken

Bodil Malmsten är en av de mest kända moderna svenska poeterna. Trots att diktsamlingen “Inte med den eld jag har nu” kom 1993 är den fortfarande aktuell. Därför är den värd en noga genomläsning och analys.

Bodil Malmstens levnad

Hon föddes 1984 i Jämtland. Eftersom hennes föräldrar skildes tidigt, så var mamman var ensamstående. Så när mamman flyttade för arbetet bodde Bodil först hos sina morföräldrar. Sedan var hon fosterbarn i Vällingby.

Som etablerad författare levde hon en tid i Frankrike. Först bodde hon i Finistère. Sedan i Saint-Nazire. Så småningom bosatte hon sig i Sverige igen.

Hon avled 2016.

Poeten Salvadors porträtt av Bodil Malmsten

Vacker dikt av Bodil Malmsten

Hennes diktsamlingar finns att läsa i hennes samlade verk. Och en av samlingarna heter “Inte med den eld jag har nu”. Den är från 1993 och kom ut som bok.

Hon skrev enkelt och konkret. Därför är boken lättläst, så läsningen blir ett flöde där texten är levande, och vi inte tänker på att vi tar in ord. Samtidigt slår hon en tydlig underliggande takt. Så boken kan liknas vid en älv som rinner utför en stentrappa.

Bokens musik

När vi läser flyter musiken upp, och koncerten är en blandning av två stilar. Först blåser Louise Armstrong intensiv jazz ur sin trumpet. Sedan ansluter Putte Wickman med en mer dämpad klarinett. Textens starka känslouttryck framkallar också tonerna av opera. Dessutom stampar musikanterna takten med hårda skosulor.

Bokens innehåll

Boeil Malmsten väver. Därför tvinnar texten ihop flera handlingslinjer till en helhet. Hennes förebild Samuel Beckett finns med, liksom uppväxten hos morföräldrarna. I samband med den finns Stig och tvillingkusinerna Huvudpersonen heter Louise, och hon berättar om sina äkta män.

Bokens form

Bodil Malmsten är konkret fast ämnena kan vara djupa och allmänmänskliga. Därför är texten lätt att gripa.

Boken är ett pussel, där varje bit är en scen i någon av handlingslinjerna. Högt ovanför människorna brinner en strålkastare, och ljuset pulserar mellan mörker och full styrka. Sedan svävar författaren själv över sceneriet något på avstånd, men bilderna väcker ändå starka känslor hos läsaren.

För att binda ihop, och ge musikalisk klang använder Bodil Malmsten ledmotiv. Oftast meningen “Ta inte bort stenarna från stranden” på svenska eller engelska.. Andra upprepningar handlar om Afrodites födelse, eller orden “Ni är steril”.

Godbitar ger vacker dikt

En nyckelreplik i texten är “Livet börjar när det mörknar”. Vi tolkar meningen på två sätt. Dels som att natten börjar, dels som ett uttryck för att må dåligt. Vi läser små slagkraftiga utrop som “Det gick över på tvåtusen år” och “Erövra glädjen eller dö”.

Avrundning

Eftersom meningen med poesi är poesin själv kan vi säga att diktens budskap är dikten. Att läsa är att uppleva. Sedan kan vi förstå och tolka om vi vill.

Det är väl använd tid att ägna någon timme till att läsa Bodil Malmstens “Inte med den eld jag har nu”. Dikterna är intressanta. Sedan får vi själva avgöra om det är vacker dikt.

*

Vad är kultur, på Wikipedia
Till mer kultur av Skalla-Grim

Skalla-Grims tankar om grunderna i kulturen

Skalla-Grim skriver om vacker dikt