Etikettarkiv: konstnär

Individ och konstnär i skapande av kultur

Skalla-Grim ser mot framtiden

Individ och konstnär är sammanbundna

Artikel

Ifall jag saknar kontakt med en gestalt så saknar jag också kontakt med dess innehåll. Den innehåller således ingenting för mig, och är alltså en tomhet. En människa som är en tomhet kallar vi för individ.

Individualism

USA sägs vara ett individualistiskt byggt land, men även Sverige räknar vi till den kategorin. Men den egentliga individualismen hittar vi i det österländska tänkandet. Speciellt buddhismen betonar tankens stora betydelse.

Varför ska jag vara en individ?

Allmänt förespråkar många att teorin att kontroll är en viktig förutsättning för lycka, så därför söker människan kontroll. Men egentligen kan vi i grunden bara kontrollera oss själva, så det verkliga tillståndet når vi bara om vi är individer.

Vägen till gemenskap

Utifrån min kontroll utifrån mig själv så kan jag styra hur omgivningen kan och får påverka just mig. Eftersom kontakt är ett annat namn på gemenskap, så utvecklar vi oss först till individer, för att sedan etablera kontakt med det som ligger omkring.

Relationen

Ifall vi har kontroll över oss själva, och omgivningen har tillåtelse att påverka oss på ett positivt sätt, så kan vi bygga en relation med yttervärlden. Vi kan uppfatta begreppet relation på åtminstone tre sätt. Först som relationen i sig. Sedan som de par som finns i förknippningen. Slutningen som totaliteten av par tillsammans med relationen själv.

Kulturen

Ett konstverk är en relation mellan en betraktare och en konstnär. Både konsumenten och producenten har därför ansvar för upplevelsen av verket. Däremot är kommunikationen i grunden enkelriktad. Konstnären utformar ju på egen hand det verk hen förevisar, och diskussionen om upplevelsen är kommunikationens återkoppling.

Kommunikation i kulturen

Kommunikation har sin utgångspunkt i kontakt, och strävar efter att binda ihop kontaktsystem till större enheter. Vi utgår ifrån det som existerar för oss, och konstaterar därefter att en viss individ är tom och därför inte existerar för oss. Kommunikationens skapande moment innebär att binda det som inte finns till det som finns, och sålunda bringa till existens.

Kulturens roll

Konstnären betraktar vi ofta som ensam med sitt arbete. Därför har hen kunskap i att fungera som individ. Konstnären verkar sedan som lärare och säljer sitt vetande genom verket, som är läromedlet. Med läromedlet går köparen sedan vidare till en relation med omvärlden.

Vad är kultur, på Wikipedia
Till mer kultur av Skalla-Grim

Skalla-Grims tankar om grunderna i kulturen

Skalla-Grim skriver Individ