Varsebli är konstnärens grundläggande kunskap

Skalla-Grim ser mot framtiden

Varsebli är grunden för upplevelsen av kulturens verk

Artikel

En konstnär eller författare har ofta som mål att kommunicera med sina verk. Därför är det viktigt för den som utövar kultur att veta hur publiken tar in ett verk. Hur kan vi varsebli, hur uppfattar vi och sedan bearbetar det vi det konstnärliga föremål vi är intresserade av?

Varsebli

Att ta in intryck från ögon, öron och de andra sinnesorganen och sedan bearbeta dem delar vi in i tre skilda faser. Först måste vi uppfatta det vi riktar ögonen eller öronen mot. Sedan försöker vi förstå det sinnena har pekat ut för oss. Till slut tolkar vi informationen som vi har tagit emot.

Uppfattning

Att uppfatta en sak är att vara medveten om den,, så därför investerar vi en del av vårt medvetande för att uppmärksamma. Det finns två huvudsakliga sätt att uppfatta något. Först kan vi observera och inte ha kontakt med objektet som vi studerar. Vi vill också hålla ett långt avstånd till det. Men istället kan vi välja att uppleva objektet så det berör oss på nära håll.

Upplevelse

Ifall vi upplever så engagerar vi våra jag. Eftersom vi deltar med våra hela varelser i processen måste vi genomlöpa schemat för uppbyggandet av en jagupplevelse. Det börjar med någon sensation i kroppen, och sedan följer psykiska reaktioner med början i känslorna. Det emotionella kondenserar sig till tankar, och övergår efter ytterligare förtätning till viljor. Till slut anpassar vi vår andning som metafor för anden.

Förståelse och tolkning

Om vi förstår en bild så vet vi vad den uttrycker, och vet alltså vad den pekar på. Tolkningen innebär att vi försöker utröna vad källan bakom det uppfattade försöker säga med det materiella verket eller handlingen.

Vad vi vill utreda

Uppfattning, förståelse och tolkning, vad vi försöker varsebli, riktar vi alltid mot tre områden. Till en början strävar vi mot att uppfatta tinget i sig, men utvecklar det sedan mot att se vad det betyder, alltså vad det refererar till. Slutligen söker vi också meningen med objektet, och försöker därför se tanken bakom det.

Kulturens roll

Eftersom kommunikation av ett skapat verk har som absolut slutmål att läsaren eller åskådaren ska se en mening med skapelsen är tanken bakom det viktig. Konstnären har alltså en tanke med vad hen skapar. När åskådaren sedan märker att konstnären har injicerat en mening vill hen genomskåda avsikten. Därför ansluter hen till början av tolkningsprocessen och startar kommunikationen. Konst kan vi skapa på många olika sätt, men för att åskådaren ska kunna varsebli måste konstnären i alla fall vara tydlig.

Konstnärer, ha en tanke med vad ni skapar och ge det skarpa gränser!

Vad är kultur, på Wikipedia
Till mer kultur av Skalla-Grim

Skalla-Grims tankar om grunderna i kulturen

Skalla-Grim skriver Varsebli kultur