Skärpt som egenskap i kulturellt skapande

Skalla-Grim ser mot framtiden

Är konstnären skärpt i sitt skapande?

Skärpt och framgångsrik i kulturen

Ordet skärpt används ibland som en synonym till intelligent. Men ordet kan också vara utgångspunkt för en analys. Därför frågar vi oss vilka tankar och idéer vi förknippar med begreppet

Skärpt och vass i tanken

Intelligent är ett ord med ganska oklar betydelse. Vi brukar i alla fall säga att den som är skärpt är intelligent, och det tolkas för det mesta som något positivt och bra. Eftersom många stora konstnärer har besvärliga liv ser vi att intelligens på ett område inte nödvändigtvis innebär att den intelligente kan hantera sitt eget liv.

Att vara vass

Ordet skärpt förknippar vi kanske med vass. En kniv kan vara vass. Därför förknippar vi intelligens med förmågan att skära bort det onödiga med en väl vässad kniv. Att ha förmåga innebär alltså att se det onödiga i den blivande skapelsen och som kunnig konstnär avlägsna det.

Vilket ämne börjar vi med?

Den första lerklumpen som en keramiker tar i handen är en klump av möjligheter. Den innehåller allaredan alla olika urval skaparen kan ha i sina tankar. Därför kallar vi börjar att skapa konstnärligt med ursprungsämnet för vårt urvalsrum.

Konstnären väljer

Den som skapar betraktar sina möjligheter, sitt urvalsrum, och utifrån sina idéer väljer hen. Att välja kallas således för urvalsprocessen. Den resulterar i ett urval som alltså konstruerar det färdiga verket. Modellen har sin grund i sannolikhetskalkyl, men konstnären bestämmer oftas medvetet själv, men hen kan också utnyttja inslag av slump.

Val i verkligheten

Fantasin är de samlade möjligheterna, och genom drömmarna önskar vi ett resultat. Detta förverkligas till slut som ett faktum. Möjligheterna kallar vi också urvalsrum. Vi ser också arbetet som att utifrån fantasier drömma och sedan förverkliga.

Konstnärens verk

När en spänning släpper skapar vi en kraft som slipper loss. En spänning uppstår först genom att det finns flera möjligheter. Visst kan konstnären vilja påverka sin publik att agera enligt särskilda mönster, men det mest grundläggande är ändå att ge kraft till utveckling. Det skapade verket bör alltid visa på möjligheter och sedan frigöra kraft.

Vad är kultur, på Wikipedia
Till mer kultur av Skalla-Grim

Skalla-Grims tankar om grunderna i kulturen

Skalla-Grim skriver Skärpt